Jurist

Solliciteren tot: 
24 maart 2019

Omgeving

De dienst "Internationale en Eurosysteemcoördinatie" van de Nationale Bank van België (NBB) bestaat uit een interdisciplinair team dat rechtstreeks werkt voor de Gouverneur en andere leden van het directiecomité en hen bijstaat in de voorbereiding van hun internationale vergaderingen. Daartoe behoren de dossiers die aan de orde komen in de Europese Centrale Bank (ECB), het Europees gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, de Europese Unie, het Internationale Monetaire Fonds en de Bank voor Internationale Betalingen. Om die taken met succes uit te voeren, onderhoudt de dienst nauwe contacten met de andere nationale centrale banken in Europa, de ECB en tal van internationale instellingen.

De dienst biedt een aangename en dynamische werksfeer, een grote verscheidenheid aan te behandelen thema’s en een multidisciplinaire aanpak van de dossiers.

Functie

De functie van jurist bevindt zich binnen het team dat de werkzaamheden van de ECB Governing Council voorbereidt en opvolgt. In die context zal de gekozen kandidaat mee instaan voor:

 • de verspreiding en analyse, met een bijzondere focus op institutionele aspecten, van de documenten die worden overgemaakt door de ECB en het voorbereiden van de standpunten die door de Gouverneur zullen worden verdedigd, dit alles in nauwe samenwerking met de experts van de betrokken departementen en diensten van de Bank
 • het waken over de samenhang van de standpunten die door de vertegenwoordigers van de Bank worden verdedigd in de ESCB-comités en werkgroepen
 • bijdragen tot het definiëren van de positionering van de Bank binnen het Eurosysteem/ESCB
 • het bevorderen van een proactieve houding van de Bank binnen het Eurosysteem/ESCB, in het bijzonder met betrekking tot voor de Bank gevoelige of strategische dossiers
 • nauwe contacten onderhouden met de ECB en nationale centrale banken
 • de voorbereiding en opvolging van de werkzaamheden van het Legal Committee (ECB).

Profiel

 • een Master diploma in de Rechten, met voorkeur aangevuld met een specialisatie in Europees recht of financieel recht en ervaring in één van deze domeinen
 • een uitgesproken belangstelling voor en een goede kennis van Europese (monetaire) integratie
 • een goed ontwikkelde zin voor analyse en synthese
 • in staat zijn snel de hoofdpunten van een dossier te onderkennen, vlot leggen van verbanden tussen verschillende dossiers en zin voor politieke gevoeligheden hebben
 • vlot en flexibel in teamverband kunnen samenwerken, goed met tijdsdruk kunnen omgaan en  contactvaardig zijn
 • een uitstekende kennis van het Engels en van de beide landstalen hebben en vlotte en accurate schrijfvaardigheden in één van beide landstalen en in het Engels.

 

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 24/03/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • maart/april 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • april 2019: interview (± 60 min.)
 • april/mei 2019: assessment center (volledige dag)
 • mei/juni 2019: finaal selectiegesprek (± 30 min.)
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.