Jurist gespecialiseerd in kapitaalmarktenrecht

Solliciteren tot: 
25 februari 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist (V/M) gespecialiseerd in kapitaalmarktenrecht voor haar Afwikkelingscel.

De cel Afwikkeling is een entiteit die is opgericht in het kader van de uitvoering van de Bankwet en, meer specifiek, de bepalingen houdende de omzetting van de Richtlijn betreffende het herstel en de afwikkeling van de banken (BRRD).

Het gaat om een klein dynamisch team dat nauw samenwerkt met de prudentiële diensten van de NBB alsook met de Europese autoriteiten.

De cel zorgt voor het opstellen van afwikkelingsplannen voor alle Belgische kredietinstellingen en sommige Belgische beursvennootschappen, al dan niet in samenwerking met de Single Resolution Board (SRB), enerzijds, en voor het in goede banen leiden van een eventuele toekomstige crisis door het daadwerkelijk implementeren van afwikkelingsmaatregelen, anderzijds.

Functie

Binnen de cel zal de jurist:

 • bijdragen aan de ontwikkeling van reglementering binnen de afwikkelingsmaterie
 • bijdragen aan de definiëring van strategische en beleidsopties en de verdediging ervan in Europese fora
 • ondersteuning geven bij de opmaak van afwikkelingsplannen van kredietinstellingen en beursvennootschappen
 • ondersteuning geven bij de eventuele uitvoering van de afwikkelingsplannen.

Deze taken worden zowel binnen een nationale context als binnen Europeses werkgroepen en comités uitgevoerd.

Profiel

 • houder zijn van een master in de rechten
 • over relevante ervaring beschikken in kapitaalmarktenrecht, kennis hebben van vennootschapsrecht is een pluspunt
 • functioneel tweetalig (NL/FR) zijn en over een goede kennis van het Engels beschikken
 • zelfstandig zijn, maar ook bereid zijn om in teamverband te werken binnen een multidisciplinaire en internationale context
 • getuigen van aanpassingsvermogen en stressbestendig zijn
 • over een sterk analytisch vermogen beschikken en zin voor synthese hebben
 • over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken
 • zin hebben voor initiatief en organisatietalent hebben
 • assertief zijn en over redeneervermogen en overredingskracht beschikken
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 25/02/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • februari/maart: onlinetesten en interview
 • maart/april: assessment
 • vanaf mei 2018: indiensttreding.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarbij (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.