Jurist (V/M/X)

Solliciteren tot: 
14 juli 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist (V/M/X) voor de dienst Prudentieel toezicht op banken en beursvennootschappen. Deze dienst staat in voor het toezicht op meer dan honderd kredietinstellingen en beursvennootschappen met uiteenlopende omvang, activiteiten en risicoprofiel, en ziet erop toe dat de individuele instellingen hun activiteiten op een veilige wijze en in overeenstemming met de regelgeving organiseren.

Functie

Binnen deze dienst zal de jurist, hetzij verantwoordelijkheden toegewezen krijgen met betrekking tot één of meerdere instellingen binnen een multidisciplinair en internationaal toezichtsteam, wanneer het toezicht in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB) uitgeoefend wordt in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Toezichtsmechanisme (GMT), hetzij transversaal een aantal toezichtsthema's met juridische inslag behandelen.

De jurist zal toezien op de naleving van de prudentiële regelgeving door de financiële instellingen, analyses uitvoeren en rapporteren over de risico’s en de financiële gezondheid van de financiële instellingen en de financiële sector, en gevraagd worden om mee te werken aan de ontwikkeling van regulering en toezichtbeleid op de financiële sector.

Profiel

 • houder zijn van een master in rechten
 • over relevante ervaring beschikken met bancaire regelgeving (inclusief beursvennootschappen) of bereid zijn zich in dit domein in te werken
 • functioneel tweetalig (NL/FR) zijn en een goede kennis van het Engels hebben
 • zelfstandig zijn, maar ook bereid zijn om in teamverband in een multidisciplinaire en internationale context te werken
 • getuigen van aanpassingsvermogen en aandacht hebben voor interpersoonlijke relaties
 • over een sterk analytisch vermogen beschikken en zin voor synthese hebben
 • over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken
 • zin voor initiatief en organisatietalent hebben
 • assertief zijn, en over redeneervermogen en overredingskracht beschikken
 • stressbestendig zijn
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 14/07/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • juli 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • juli/augustus 2019: interview (± 60 min.)
 • augustus/september 2019: assessment center (volledige dag)
 • september 2019: finaal selectiegesprek (± 30 min.)

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.