Jurist(e) (V/M/X)

Solliciteren tot: 
20 december 2020

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt juristen (V/M/X) voor een gespecialiseerde functie in haar Juridische dienst.

In het kader van haar taken inzake prudentieel toezicht, is de NBB bevoegd om administratieve boetes op te leggen. Een essentieel aspect van de procedure voor het opleggen van deze sancties bestaat erin zowel wettelijk als feitelijk en zowel ten laste als ten gunste de dossiers te onderzoeken die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een dergelijke administratieve boete.

Functie

Momenteel worden er juristen gezocht om, onder leiding van de Auditeur van de NBB, de administratieve sanctiedossiers te onderzoeken, d.w.z. onderzoeksdaden te stellen om de feitelijke elementen te verzamelen, ze vanuit juridisch oogpunt te analyseren, voorstellen van antwoorden te formuleren op de juridische vragen die zich aandienen en het onderzoeksverslag op te stellen.

De juristen zullen eveneens bijdragen tot de formalisering van het juridisch kader en van de manier waarop het onderzoek verloopt.

Profiel

 • houder zijn van een master in de rechten, aangevuld met een voor de functie nuttige beroepservaring (bijvoorbeeld inzake gerechtelijke of administratieve geschillen, in disciplinaire procedures, binnen een advocatenkantoor, …)
 • in staat zijn om complexe juridische kwesties op een efficiënte en grondige manier te behandelen
 • over een grondige kennis beschikken van de financiële regelgeving waarop de NBB toezicht uitoefent
 • belangstelling hebben voor de juridische vragen die aan bod komen bij sanctieprocedures gevoerd door een administratieve autoriteit, evenals voor het administratief recht, wat bij voorkeur wordt geschraagd door aanvullende studies, door publicaties of door beroepservaring
 • in staat zijn om complexe juridische documenten in de Nederlandse taal op te stellen
 • over sterke analytische vaardigheden beschikken en zin voor synthese hebben
 • uitstekende redactionele vaardigheden en vaardigheden inzake logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie hebben
 • goed kunnen argumenteren en overtuigingskracht hebben
 • blijk geven van een grondige kennis van het Nederlands en het Frans en een goede beheersing van het Engels
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken
 • zelfvertrouwen hebben, blijk geven van een goed aanpassingsvermogen en aandacht hebben voor interpersoonlijke verhoudingen
 • stressbestendig zijn
 • veel belang hechten aan deontologie en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.
 

 

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 44 36

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)