Jurist(e) (V/M/X)

Solliciteren tot: 
20 juni 2021

Omgeving

Bij de Nationale Bank van België (NBB) zoeken we een jurist(e) (V/M/X) om onze dienst Prudentieel toezicht op banken en beursvennootschappen te versterken.

Deze dienst staat in voor het toezicht op meer dan honderd kredietinstellingen en beurs-vennootschappen met uiteenlopende omvang, activiteiten en risicoprofielen en ziet erop toe dat de individuele instellingen hun activiteiten op een veilige wijze en in overeenstemming met de regelgeving organiseren.

Functie

Binnen deze dienst zal de jurist(e) verantwoordelijkheden toegewezen krijgen met betrekking tot één of meerdere instellingen binnen een multidisciplinair en in bepaalde gevallen zelfs internationaal toezichtsteam, wanneer het toezicht in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB) uitgeoefend wordt in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Toezichtsmechanisme (GMT).

De jurist(e)

 • ziet toe op de naleving van de prudentiële regelgeving door de financiële instellingen
 • voert analyses uit en rapporteert over de risico's en de financiële gezondheid van de financiële instellingen en de financiële sector
 • zal gevraagd worden om mee te werken aan de ontwikkeling van regulering en toezichtsbeleid op de financiële sector. 

Profiel

 • je bent houder van een master in de rechten
 • je beschikt over relevante ervaring met bancaire regelgeving (inclusief beursvennootschappen) of je bent bereid om je in deze domeinen grondig in te werken
 • je bent functioneel tweetalig NL/FR en je hebt een goede kennis van het Engels
 • je bent zelfstandig, maar je bent ook bereid om in teamverband in een multidisciplinaire en internationale context te werken
 • je getuigt van aanpassingsvermogen en je hebt zin voor interpersoonlijke relaties
 • je beschikt over een sterk analytisch vermogen en een synthetische geest
 • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • je hebt zin voor initiatief en organisatietalent
 • je bent assertief en je beschikt over goede argumentatie en overtuigingsvaardigheden
 • je bent stressbestendig
 • je hebt bijzondere aandacht voor beroepsnormen en geheimhouding.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 26 49

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)