Jurist(e) (V/M/X) - Master

Solliciteren tot: 
09 oktober 2022

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist(e) (V/M/X) voor een gespecialiseerde functie in haar Juridische dienst.

In het kader van haar taken inzake prudentieel toezicht, is de NBB bevoegd om administratieve boetes op te leggen. Een essentieel aspect van de procedure voor het opleggen van deze sancties bestaat erin zowel wettelijk als feitelijk en zowel ten laste als ten gunste de dossiers te onderzoeken die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een dergelijke administratieve boete.

Functie

Momenteel wordt een jurist(e) gezocht om, onder leiding van de Auditeur van de NBB, de administratieve sanctiedossiers te onderzoeken, d.w.z. onderzoeksdaden te stellen om de feitelijke elementen te verzamelen, ze vanuit juridisch oogpunt te analyseren, voorstellen van antwoorden te formuleren op de juridische vragen die zich aandienen en het onderzoeksverslag op te stellen.

De jurist(e) zal eveneens bijdragen tot de formalisering van het juridisch kader en van de manier waarop het onderzoek verloopt.

Profiel

 • je bent houder van een masterdiploma in de rechten, aangevuld met een voor de functie nuttige beroepservaring (bijvoorbeeld inzake gerechtelijke of administratieve geschillen, in disciplinaire procedures, binnen een advocatenkantoor, …)
 • je kan complexe juridische kwesties op een efficiënte en grondige manier behandelen
 • je beschikt over een grondige kennis van de financiële regelgeving waarop de NBB toezicht uitoefent
 • je hebt belangstelling voor de juridische vragen die aan bod komen bij sanctieprocedures gevoerd door een administratieve autoriteit, evenals voor het administratief recht, wat bij voorkeur wordt geschraagd door aanvullende studies, door publicaties of door beroepservaring
 • je bent in staat om complexe juridische documenten in de Nederlandse taal op te stellen
 • je beschikt over sterke analytische vaardigheden en je hebt  zin voor synthese
 • je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en vaardigheden inzake logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie
 • je kunt goed argumenteren en je hebt overtuigingskracht
 • je geeft blijk van een grondige kennis van het Nederlands en het Frans en een goede beheersing van het Engels
 • je kunt zelfstandig maar ook in team werken
 • je hebt zelfvertrouwen, je geeft blijk van een goed aanpassingsvermogen en je hebt aandacht voor interpersoonlijke verhoudingen
 • je bent stressbestendig
 • je hecht veel belang aan deontologie en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Catherine

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)