Kwantitatief analist

Solliciteren tot: 
01 april 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een kwantitatief analist (V/M) gespecialiseerd in de kwantitatieve analyse en de goedkeuring van de interne modellen van de banken en verzekeringsondernemingen.

Deze modellen worden gebruikt voor de evaluatie van de risico’s en voor de berekening van het reglementaire of economisch eigen vermogen (marktrisico, kredietrisico, operationeel risico, verzekeringstechnische levens- en niet-levensrisico's, het risico van natuurrampen…) en voor de waardering van de balans (derivaten en gestructureerde producten, de best estimate voorzieningen…).

Functie

De kwantitatief analist heeft als voornaamste taak het reglementair goedkeuren van de interne modellen voor het kredietrisico (IRB) voor Bazel II/III.

Hij controleert een groot aantal financiële instellingen en ontwikkelt zo een breed inzicht in de praktijken van de sector. Dit stelt hem in staat de ondernemingen te vergelijken (benchmarking), bij te dragen aan het bevorderen van best practices en aan het uitwerken van beleidsnota’s.

De controles worden ter plaatse uitgevoerd in het kader van het Single Supervisory Mechanism en eventueel in samenwerking met internationale teams en/of in het buitenland.

De kwantitatief analist neemt actief deel aan de nationale en internationale werkgroepen voor de ontwikkeling van het controlebeleid en het verbeteren van de best practices.

Profiel

 • houder zijn van  een master burgerlijk ingenieur, fysica, wiskunde, statistiek of actuariaat of eventueel een master handelsingenieur of economische wetenschappen aangevuld met een technische specialisatie (actuariaat, statistiek...)
 • enkele jaren ervaring hebben op het gebied van financiële modellering (b.v. met de modellen van Bazel II/III en Solvency II) is een pluspunt
 • een goede kennis van het Engels en van de tweede landstaal hebben
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • beschikken over analytische, synthetische en redactionele vaardigheden
 • complexe materie kunnen uitleggen in een niet-technische taal
 • initiatief kunnen nemen
 • veel belang hechten aan ethiek en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 01/04/2018: afsluiting van de sollicitaties
 • april 2018: online tests en interview
 • mei 2018: assessment
 • juni 2018: finaal selectiegesprek.
ALLEEN de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarbij (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.