Kwantitatief analist interne modellen

Solliciteren tot: 
13 januari 2019

Omgeving

De Nationale Bank van Belgie (NBB) zoekt een kwantitatief analist (V/M) voor de validatie van interne modellen van verzekeringsondernemingen. Deze modellen worden gebruikt voor de evaluatie van de risico’s en voor de berekening van het reglementaire of economisch eigen vermogen (levens- en niet-levensrisico’s, marktrisico, kredietrisico, operationeel risico,  het risico van natuurrampen…) en voor de waardering van de balans (de best estimate voorzieningen, derivaten en gestructureerde producten…).

Onze team "Internal Model Inspection" is verantwoordelijk voor de analyse en goedkeuring van deze interne modellen.

Functie

De analist

 • heeft als voornaamste taak het beoordelen en het goedkeuren van de interne modellen ontwikkeld door verzekeringsondernemingen
 • legt de nadruk op de kwantitatieve aspecten van de modellen
 • controleert een groot aantal verzekeringsondernemingen om zo een breed inzicht in de praktijken van de sector te ontwikkelen, wat mogelijk maakt de ondernemingen te vergelijken (benchmarking), bij te dragen aan het bevorderen van best practices en aan het uitwerken van beleidsnota's
 • neemt actief deel aan de nationale en internationale werkgroepen voor de ontwikkeling van het controlebeleid en best practices te bevorderen.

Profiel

 • houder zijn van een master actuariaat of burgerlijk ingenieur, fysica, wiskunde, statistiek of eventueel een master handelsingenieur of economische wetenschappen aangevuld met een technische specialisatie (actuariaat, statistiek...)
 • enkele jaren ervaring hebben op het gebied van financiële modellering (b.v. met de modellen van Solvency II) is een pluspunt
 • kennis hebben van de programmeertalen R-Project, Matlab en SAS is eveneens een meerwaarde
 • een goede kennis hebben van de tweede landstaal en van het Engels
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • over analytische, synthetische en redactionele vaardigheden beschikken
 • complexe materie kunnen uitleggen in een niet-technische taal
 • initiatief kunnen nemen
 • veel belang aan ethiek en vertrouwelijkheid hechten.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 13/01/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • januari 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • februari 2019: interview (± 60 min.)
 • maart 2019: assessment center (volledige dag)
 • april 2019: finaal selectiegesprek (max. 30 min.) 
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.