Kwantitatief analist interne modellen - banken

Solliciteren tot: 
26 mei 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een kwantitatief analist (V/M) voor haar team Internal Model Supervision, dat verantwoordelijk is voor de analyse en goedkeuring van de interne modellen van de banken.

Deze modellen worden gebruikt voor de evaluatie van de risico's en voor de berekening van het reglementaire of economisch eigen vermogen (marktrisico, kredietrisico, operationeel risico...) en voor de waardering van de balans (derivaten en gestructureerde producten).

Functie

 • de interne modellen voor het kredietrisico (IRB) voor Bazel II/III reglementair goedkeuren
 • een groot aantal financiële instellingen controleren om zo een breed inzicht te ontwikkelen in de praktijken van de sector
 • ondernemingen vergelijken (benchmarking), bijdragen aan het bevorderen van best practices en uitwerken van beleidsnota's
 • controles ter plaatse uitvoeren in het kader van het Single Supervisory Mechanism, eventueel in samenwerking met internationale teams en/of in het buitenland
 • actief deelnemen aan de nationale en internationale werkgroepen voor de ontwikkeling van het controlebeleid en het verbeteren van de best practices.

Profiel

 • houder zijn van:
  • hetzij een master burgerlijk ingenieur, fysica, wiskunde, statistiek of actuariaat
  • hetzij een master handelsingenieur of economische wetenschappen aangevuld met een technische specialisatie (actuariaat, statistiek...)
 • enkele jaren ervaring hebben op het gebied van financiële modellering (b.v. met de modellen van Bazel II/III en Solvency II) is een pluspunt
 • een goede kennis van het Engels en van de tweede landstaal hebben
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • beschikken over analytische, synthetische en redactionele vaardigheden
 • complexe materie kunnen uitleggen in een niet-technische taal
 • initiatief kunnen nemen
 • veel belang hechten aan ethiek en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 26/05/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • mei 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • juni 2019: interview (± 60 min.)
 • juni/juli 2019: assessment center (volledige dag)
 • juli 2019: finaal selectiegesprek (± 30 min.)
   
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.