Kwantitatief analist(e) interne modellen - banken (V/M/X)

Solliciteren tot: 
02 februari 2020

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een kwantitatief analist(e) (V/M/X) voor haar team Internal Model Supervision, dat verantwoordelijk is voor de analyse en goedkeuring van de interne modellen van de banken.

Deze modellen worden gebruikt voor de evaluatie van de risico's en voor de berekening van het reglementaire of economisch eigen vermogen (marktrisico, kredietrisico, operationeel risico...) en voor de waardering van de balans (derivaten en gestructureerde producten).

Functie

 • de interne modellen voor het kredietrisico (IRB) voor Bazel II/III reglementair goedkeuren
 • een groot aantal financiële instellingen controleren om zo een breed inzicht te ontwikkelen in de praktijken van de sector
 • ondernemingen vergelijken (benchmarking), bijdragen aan het bevorderen van best practices en uitwerken van beleidsnota's
 • controles ter plaatse uitvoeren in het kader van het Single Supervisory Mechanism, eventueel in samenwerking met internationale team en/of in het buitenland
 • actief deelnemen aan de nationale en internationale werkgroepen voor de ontwikkeling van het controlebeleid en het verbeteren van de best practices
 • de ontwikkelingen in kwantitatieve technieken in de financiële sector opvolgen.

Profiel

 • houder zijn van:
  • hetzij een master burgerlijk ingenieur, fysica, wiskunde, statistiek of actuariaat
  • hetzij een master handelsingenieur of economische wetenschappen aangevuld met een technische specialisatie (actuariaat, statistiek...)
 • enkele jaren ervaring hebben op het gebied van financiële modellering (b.v. met de modellen van Bazel II/III en Solvency II) is een pluspunt
 • ervaring hebben met Machine Learning en Big Data is een pluspunt
 • een goede kennis van het Engels en van de tweede landstaal hebben
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • beschikken over analytische, synthetische en redactionele vaardigheden
 • complexe materie kunnen uitleggen in een niet-technische taal
 • initiatief kunnen nemen
 • veel belang hechten aan ethiek en vertrouwelijkheid. 

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • interview (± 90 min.)
 • assessment center (volledige dag)
 • finaal selectiegesprek (± 30 min.)

Alleen kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen komen in aanmerking. Buitenlandse diploma's zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.