Kwantitatief analist(e) interne modellen – banken (V/M/X) - Master

Solliciteren tot: 
25 september 2022

Omgeving

Bij de Nationale Bank van België (NBB) zoeken we een kwantitatief analist(e) om ons Internal Model Supervision-team te versterken.

Binnen dit team zijn we verantwoordelijk voor de analyse en goedkeuring van de interne modellen van de banken. Deze modellen worden gebruikt voor de evaluatie van de risico's en voor de berekening van het reglementaire of economisch eigen vermogen (marktrisico, kredietrisico, operationeel risico...) en voor de waardering van de balans (derivaten en gestructureerde producten).

Functie

 • je keurt de interne modellen voor het kredietrisico (IRB) voor Bazel II/III reglementair goed
 • je controleert een groot aantal financiële instellingen om zo een breed inzicht te ontwikkelen in de praktijken van de sector
 • je vergelijkt ondernemingen (benchmarking) en je draagt bij aan het bevorderen van best practices en het uitwerken van beleidsnota's
 • je voert controles ter plaatse uit in het kader van het Single Supervisory Mechanism (SSM), eventueel in samenwerking met internationale teams en/of in het buitenland
 • je neemt actief deel aan de nationale en internationale werkgroepen voor de ontwikkeling van het controlebeleid en het verbeteren van de best practices
 • je volgt de ontwikkelingen in kwantitatieve technieken in de financiële sector op, in het bijzonder op het gebied van Machine Learning en Big Data.

Profiel

 • je bent houder van hetzij een master burgerlijk ingenieur, fysica, wiskunde, statistiek of actuariaat, hetzij een master handelsingenieur of economische wetenschappen aangevuld met een technische specialisatie (actuariaat, statistiek...)
 • je hebt een goede kennis van het Engels en het Frans
 • je kan zelfstandig, maar ook in team werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • je beschikt over goede analytische, synthetische en redactionele vaardigheden
 • je kan complexe materie uitleggen in een niet-technische taal
 • je bent een initiatiefnemer
 • je hecht veel belang aan ethiek en vertrouwelijkheid
 • pluspunten:
  • je hebt enkele jaren ervaring op het gebied van financiële modellering (b.v. met de modellen van Bazel II/III en Solvency II)
  • je hebt ervaring  met Machine Learning en Big Data.

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Margo

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)