Kwantitatief analist(e) interne modellen - verzekeringen (V/M/X)

Solliciteren tot: 
22 december 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een kwantitatief analist(e) (V/M/X) voor de validatie van interne modellen van verzekeringsondernemingen. Deze modellen worden gebruikt voor de evaluatie van de risico's en voor de berekening van het reglementaire of economisch eigen vermogen (levens- en niet-levensrisico's, marktrisico, kredietrisico, operationeel risico, het risico van natuurrampen…) en voor de waardering van de balans (de best estimate voorzieningen, derivaten en gestructureerde producten…).

De analist(e) werkt in het team "Internal Model Inspection" dat verantwoordelijk is voor de analyse en goedkeuring van de interne modellen.

Functie

 • verantwoordelijk zijn voor het beoordelen en het goedkeuren van de interne modellen ontwikkeld door verzekeringsondernemingen en nadruk leggen op de kwantitatieve aspecten van de modellen
 • een groot aantalverzekeringsondernemingen controleren om een breed inzicht in de praktijken van de sector te ontwikkelen, en zo de ondernemingen te kunnen vergelijken (benchmarking)
 • bijdragen aan het bevorderen van best practices en aan het uitwerken van beleidsnota's
 • actief deelnemen aan de nationale en internationale werkgroepen voor de ontwikkeling van het controlebeleid en de bevordering van best practices.

Profiel

 • houder zijn van een master actuariaat of burgerlijk ingenieur, fysica, wiskunde, statistiek of eventueel een master handelsingenieur of economische wetenschappen aangevuld met een technische specialisatie (actuariaat, statistiek…)
 • enkele jaren ervaring hebben op het gebied van financiële modellering (b.v. met de modellen van Solvency II) is een pluspunt
 • kennis hebben van de programmeertalen R-Project, Matlab en SAS is eveneens een meerwaarde
 • een goede kennis hebben van de tweede landstaal en het Engels
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • over analytische, synthetische en redactionele vaardigheden beschikken
 • complexe materie kunnen uitleggen in een niet-technische taal
 • initiatief kunnen nemen
 • veel belang aan ethiek en vertrouwelijkheid hechten.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • interview (± 90 min.)
 • assessment center (volledige dag)
 • finaal selectiegesprek (± 30 min.)

Alleen kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen komen in aanmerking. Buitenlandse diploma's zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.