Logistiek medewerker (contract van 12 maanden)

Solliciteren tot: 
15 juli 2018

Functie

Voor het uitvoeren van allerlei werkzaamheden (verhuis bureaus/kasten, papierophaling, verwerken van inkomende en uitgaande post ...) zoekt de Nationale Bank van België (NBB) een logistiek medewerker (V/M).

Profiel

De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel:

 • beschikken over een passieve kennis van de tweede landstaal
 • een goede fysieke conditie hebben
 • punctueel, flexibel en leergierig zijn
 • goed kunnen werken in een team.

Om te kunnen solliciteren, is het volgende vereist:

 • een geldige verblijfs- en werkvergunning hebben, indien je geen EU-onderdaan bent
 • een recent uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen
 • een kopie van het trouwboekje kunnen voorleggen indien je gehuwd bent of, in voorkomend geval, een bewijs van wettelijke samenwoning
 • een attest van gezinssamenstelling kunnen voorleggen indien je niet alleenstaand bent.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 15/07/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • augustus 2018: interview
 • 01/09/2018: start contract.
Uitsluitend de kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het laatst behaalde diploma worden in aanmerking genomen.