Logistiek medewerker (startbaan) (contract van 12 maanden)

Solliciteren tot: 
15 april 2018

Functie

Voor het uitvoeren van allerlei werkzaamheden (verhuis bureaus/kasten, papierophaling, verwerken van inkomende en uitgaande post ...) biedt de Nationale Bank van België een "eerste job ervaring" aan als logistiek medewerker (V/M).

Profiel

De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel:

 • beschikken over een passieve kennis van de tweede landstaal
 • in staat zijn om zware materialen te heffen
 • punctueel, flexibel en leergierig zijn
 • goed kunnen werken in een team.

Om te kunnen solliciteren, is het volgende vereist:

 • voldoen aan de voorwaarden voor een startbaan (link)
 • een geldige verblijfs- en werkvergunning hebben, indien je geen EU-onderdaan bent
 • een recent uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen
 • een kopie van het trouwboekje kunnen voorleggen indien je gehuwd bent of, in voorkomend geval, een bewijs van wettelijke samenwoning
 • een attest van gezinssamenstelling kunnen voorleggen indien je niet alleenstaand bent.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 15/04/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • april/mei 2018: interview
 •  vanaf juni 2018: aanwerving.
Uitsluitend de kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het laatst behaalde diploma worden in aanmerking genomen.