Logistieke medewerker (SBO) (verlengbaar contract van 6 maanden)

Solliciteren tot: 
16 december 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) speelt een centrale rol in de financiële wereld en past zich voortdurend aan aan externe ontwikkelingen in de sector.

Om de dienst te versterken die instaat voor de omloop van de biljetten en munten, zoeken wij logistieke medewerkers (V/M) om het proces van de kwaliteitscontrole (echtheid en netheid) van de biljettenomloop te verzorgen. Dit gebeurt via een geïntegreerd proces op onze biljettensorteermachines. Het werk betreft ook de behandeling van de beschadigde biljetten.

Functie

 • de bankbiljetten voorbereiden alvorens ze op de sorteermachines worden verwerkt
 • de input en output van de sorteermachines verzekeren
 • de door de machines geweigerde bankbiljetten geschikt behandelen
 • gegevens in het informatica-systeem inbrengen.

 

Profiel

 • een zekere affiniteit hebben voor machines en de bediening ervan
 • over een passieve kennis van de tweede landstaal beschikken
 • zin hebben voor verantwoordelijkheid en nauwkeurig werken
 • punctueel, flexibel en leergiering zijn
 • goed kunnen werken in een team.

Om te kunnen solliciteren, is het volgende vereist:

 • voldoen aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (SBO) (link)
 • een geldige verblijfs- en werkvergunning hebben, indien je geen EU-onderdaan bent
 • een recent uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen
 • een kopie van het trouwboekje kunnen voorleggen indien je gehuwd bent of, in voorkomend geval, een bewijs van wettelijke samenwoning
 • een attest van gezinssamenstelling kunnen voorleggen indien je niet alleenstaand bent.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 16/12/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • januari 2019: interview
 • vanaf februari 2019: indiensttreding.
Uitsluitend de kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het laatst behaalde diploma worden in aanmerking genomen.