Master in de economie (V/M/X)

Solliciteren tot: 
07 maart 2021

Omgeving

Een van de belangrijkste taken van de economen van het departement Studiën van de Nationale Bank van België (NBB) bestaat erin economische en financiële analyses uit te werken. Ons team bestaat uit een zestigtal economen die zijn gespecialiseerd in uiteenlopende analysedomeinen. Je vindt onze studies op onze website: https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek. Hiermee ondersteunen we de NBB onder meer bij haar opdrachten op het gebied van het monetaire en prudentiële beleid en bij haar beoordeling van het economische beleid in het algemeen.

We bieden onze economen de meest performante instrumenten voor analyse en onderzoek en geven hen toegang tot een ruime verzameling van micro- en macro- economische en financiële statistische gegevens. Ze krijgen de kans gespecialiseerde opleidingen te volgen en deel te nemen aan internationale conferenties, onderzoeksnetwerken en werkgroepen. We moedigen hen aan om bevoorrechte contacten te onderhouden met instellingen die zijn gespecialiseerd in economisch onderzoek, vooral met de andere centrale banken en de academische wereld.

Functie

Binnen een team van een zestal economen die zich over een bepaald thema buigen, ben je verantwoordelijk voor studies of wetenschappelijk onderzoek over economische kwesties die belangrijk zijn voor de NBB.

Je werkt zelfstandig, of samen met NBB-collega's, onderzoeksnetwerken, expertgroepen van het ESCB of andere Belgische of internationale instellingen.

Je helpt aanbevelingen formuleren over het economische beleid. De studies van de NBB worden gepubliceerd via onze verschillende communicatiekanalen en/of in wetenschappelijke tijdschriften.

Profiel

  • je behaalde een master in de economie
  • je hebt een grondige kennis van de Belgische economie en de economie van het eurogebied, en van de grote economische beleidskwesties in de wereld
  • je hebt een uitgesproken interesse voor het monetaire, het prudentiële en het macro-economische beleid en voor het beleid in verband met de klimaatverandering en/of de structurele economische hervormingen
  • je deelt de resultaten van je studies op een heldere manier mee, zowel schriftelijk als mondeling
  • je bent zelfstandig, creatief en flexibel en je staat open voor verschillende taken en samenwerkingen
  • je bent Nederlandstalig en/of Franstalig en je hebt een zeer goede kennis van het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Het cv moet  de volgende informatie bevatten:

  • je opleiding (inclusief de lijst van het aantal ECTS-studiepunten per studiejaar en de cijfers die je behaalde voor micro-economie, macro-economie, monetaire en financiële theorie, overheidsfinanciën en econometrie)
  • je eventuele specialisaties
  • de onderwerpen die je binnen je studies (seminars, masterproef) of je beroepsactiviteiten hebt behandeld
  • een lijst van je eventuele publicaties.

Voeg ook het werk toe dat je mogelijk mondeling aan de selectiejury zal moeten voorstellen.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 44 36

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)