Master in de industriële wetenschappen of equivalent (V/M/X)

Solliciteren tot: 
11 augustus 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België bezit een belangrijk patrimonium met een oppervlakte van ongeveer 200.000 m² bruto, verspreid over de hoofdzetel te Brussel en het toekomstig Cashcenter in Zellik. De specifieke veiligheidsvereisten, eigen aan een centrale Bank, en de evoluerende behoeften inzake kantoorruimte zorgen ervoor dat dit patrimonium voortdurend aangepast moet worden.

Daarom is de Bank op zoek naar ingenieurs voor haar afdeling Technische installaties.

De afdeling Technische installaties staat in voor de studie en de realisatie van de nieuwe technische uitrustingen van gebouwen alsook voor het dagelijkse beheer (exploitatie, onderhoud en herstellingen, controles en vergunningen) van alle technische uitrustingen.

Zij beschikt daarvoor over een eigen team van ongeveer 70 medewerkers, alsook over een belangrijk aantal contracten met externe firma’s voor het beheer van de technische installaties en het onderhoud van de gebouwen. Ze doet ook beroep op externe studiebureaus voor specifieke projecten en opdrachten.

Functie

 • opstellen en beheren van contracten voor het onderhoud van de technische installaties en de gebouwen
 • Zorgen voor het verwerven, uitbouwen en behouden van interne kennis m.b.t. de kritieke technische domeinen
 • Instaan voor ontvangst, analyse en verdeling van specifieke werkaanvragen
 • Leiding geven aan een groep techniekers
 • Informaticatools voor het beheer van de facilitaire installaties invoeren en verder ontwikkelen
 • na een inwerkperiode leiden van de projectteams bij het uitvoeren van nieuwbouw- en renovatieprojecten
 • studie en ontwerp van technische projecten, leiden van werven in de gewesten waar de Bank vestigingen heeft
 • contacten met externe studiebureaus, controleorganismen en overheden
 • meewerken aan het beheer van het patrimonium van de Nationale Bank (programma, planning, begroting, ...).

Profiel

Vereiste algemene competenties:

 • houder zijn van een diploma van master in de ingenieurswetenschappen, in de industriële wetenschappen of equivalent, bij voorkeur in de richting elektriciteit, elektromechanica of werktuigkunde
 • bij voorkeur een relevante beroepservaring van minimum 5 jaar in minstens één van de 3 onderstaande domeinen
  • elektriciteit (hoogspanning en laagspanning)
  • HVAC
  • Brand/security/safety
 • zowel autonoom kunnen werken als in teamverband
 • goede communicatie- en onderhandelingsvaardigheden bezitten, zowel met interne klanten als met externe firma's, consulenten, studiebureaus en overheden
 • functioneel tweetalig (Nederlands en Frans) zijn (of bereid zijn om het op korte termijn te worden)
 • op termijn vaardigheden ontwikkelen in het managen van medewerkers (coachen, delegeren, motiveren, ...) en gedreven zijn om de eigen competenties en die van de medewerkers te verbeteren
 • de klassieke bureauticaproducten Word, Excel, Outlook, Powerpoint, ...

Vereiste specifieke competenties:

Bij voorkeur vertrouwd zijn met:

 • de basisprincipes inzake projectmanagement
 • de wetgeving en procedures in de drie gewesten voor het bekomen van vergunningen, …
 • de wetgeving en methodiek inzake energieprestatiepeil van gebouwen
 • de wetgeving en procedures inzake overheidsopdrachten
 • duurzaamheidsaspecten
 • het gebruik en beheer van CAFM (Computer Aided Facility Management) en BIM (Building Information modeling) tools
 • asset management.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 11/08/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • eind augustus: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • begin september: interview (± 60 min.)
 • eind september: assessment center (volledige dag)
 • eind oktober: finaal selectiegesprek (± 30 min.).

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.