Master in industriële ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig (V/M/X)

Solliciteren tot: 
05 december 2021

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) bezit een belangrijk patrimonium met een totale bruto-oppervlakte van ongeveer 200 000 m², verspreid over de hoofdzetel in Brussel en het toekomstige cash center in Zellik. De specifieke veiligheidsvereisten die eigen zijn aan een centrale bank en de veranderlijke behoeftes aan kantoorruimte zorgen ervoor dat dit patrimonium voortdurend aangepast moet worden.

De NBB heeft de ambitie om, tegen 2030, tot homogene oplossingen te komen waarmee het energieverbruik van de Bank kan worden beperkt, om een stimulerende werkomgeving te bieden aan het voltallige personeel en om onze ruimtes optimaal te benutten, met name via een intelligent beheer met behulp van IT en geconnecteerde objecten.

Hiervoor zoeken we een ingenieur om onze afdeling "Technische installaties" te versterken. Deze afdeling staat in voor de studie en uitvoering van de nieuwe technische uitrustingen van de gebouwen en voor het dagelijks beheer ervan (onderhoud en herstellingen, controles en vergunningen).

Functie

 • je voert mee projecten uit en werkt mee aan het beheer van onze gebouwen (programma, planning, budget, ...)
 • je stuurt een team van technici aan die de kwaliteit van de uitvoering van de uitbestede opdrachten controleren en taken op het terrein uitvoeren. Je zorgt ervoor dat de nodige (technische) kennis en vaardigheden worden behouden en ontwikkeld
 • je ontwikkelt de langetermijnvisie voor de behoeften op het gebied van Smart Building en Internet of Things (IoT) en je zorgt er mee voor dat deze visie in de praktijk wordt gebracht
 • je helpt de verschillende oplossingen en de impact ervan (architectuur, communicatieprotocollen, soort materiaal, ...) te definiëren en zorgt mee voor de coherentie en standaardisatie ervan
 • je beheert en gebruikt alle gegevens die voortkomen uit de geïmplementeerde oplossingen
 • je beheert projecten (Smart Building, bouw, renovatie). Je onderzoekt en ontwikkelt technische projecten
 • je stelt onderhoudscontracten op voor de technische installaties en de gebouwen en je beheert ze
 • je verzamelt, analyseert, dispatcht en organiseert de specifieke aanvragen voor werkzaamheden
 • je draait mee in een systeem van permanenties.

Profiel

Algemene competenties

 • je beschikt over een master in de burgerlijke of industriële ingenieurswetenschappen, bij voorkeur met een specialisatie in elektriciteit, elektromechanica of mechanica, en je hebt ervaring in informatica(netwerken)
 • je beschikt over competenties om medewerkers aan te sturen (coachen, taken delegeren, motiveren, ...) en bent gemotiveerd om je eigen competenties en die van je medewerkers te verbeteren
 • je hebt bij voorkeur minstens 3 jaar relevante beroepservaring binnen het domein gebouwtechnieken en het domein IT
 • je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • je beschikt over de nodige vaardigheden om te communiceren en te onderhandelen met de interne klanten en met de externe firma’s, consultants, studiebureaus of overheden
 • kennis van de informaticatools voor facilitair beheer is een troef (gecentraliseerd technisch beheer, Smart Buildings, Digital Twins, Room Booking, GMAO, BIM, Digital Signage, ...)
 • je bent actief tweetalig (Nederlands en Frans) of bereid om dit snel te worden. Kennis van het Engels is een troef
 • je kunt de klassieke informaticatoepassingen gebruiken (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, ...).

Specifieke competenties

Je bent vertrouwd met:

 • het aansturen van personen en teams
 • de principes van projectbeheer
 • de wetgeving en methodologie in verband met het energieprestatieniveau van gebouwen
 • de regelgeving en procedures rond overheidsopdrachten
 • de aspecten die verband houden met duurzaamheid
 • het gebruik en beheer van CAFM- (Computer Aided Facility Management) en BIM-tools (Building Information Modelling)
 • asset management
 • automatisering of IoT
 • de informaticatechnieken, met name voor netwerken, technische communicatieprotocollen (MODBUS, MODBUS/IP, BAC net/IP, LON, KNX, Serial (RS232, ...), communicatie tussen PLC en controllers (HVAC-regelingen en -apparatuur), informaticaveiligheid (dot1x, ...).

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 43 29

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)