Medewerk(st)er IT-veiligheidscoördinatie (V/M/X) - bachelor

Solliciteren tot: 
08 november 2020

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een medewerk(st)er IT-veiligheidscoördinatie.
Het departement Informatica van de NBB bestaat uit een sterk team van meer dan 200 hooggekwalificeerde informatici. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zowel interne als externe applicatieprojecten, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met andere centrale banken van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).

Het ontwikkelt en implementeert een evolutieve IT-architectuur die strikte beveiliging combineert met een toenemende openheid voor internationale en onderling verbonden netwerken.

De medewerk(st)er IT-veiligheidscoördinatie zal actief zijn in het team dat instaat voor het analyseren, coördineren en controleren van alle IT-veiligheid gerelateerde activiteiten binnen de NBB. Hiervoor worden binnen de cel IT-veiligheidsrichtlijnen opgesteld en wordt, in overleg met andere entiteiten binnen het departement Informatica, nagekeken in welke mate deze richtlijnen gevolgd worden bij de ontwikkeling van nieuwe IT-toepassingen en IT-infrastructuren. De cel vertegenwoordigt de NBB, voor de aspecten IT-veiligheid, in diverse werkgroepen opgericht bij verschillende nationale en internationale instellingen en organisaties.

Functie

 • de SharePoint van de cel beheren
 • andere entiteiten ondersteunen in het vertalen van de geldende veiligheidsregels (policies) naar concrete richtlijnen
 • helpen bij het opstellen van specifieke IT-veiligheidsstandaarden voor technische infrastructuur componenten
 • informatie-uitwisseling met de Europese Centrale Bank (ECB) opvolgen in de context van de Security & Risk Management Working Group
 • processen en procedures documenteren
 • functie van secretaris voor de Security Council:
  • de agenda voorbereiden
  • de actiepunten opvolgen
  • de redactie van het verslag voor zich nemen.

Voor de uitvoering van deze taken is samenwerking vereist met andere departementen en diensten van de NBB.

Profiel

 • houder zijn van een bachelor diploma in informatica of gelijkwaardig
 • sterke communicatieve vaardigheden hebben
 • affiniteit met IT-veiligheid hebben
 • een goede actieve kennis van de twee landstalen en het Engels hebben
 • goede redactionele vaardigheden hebben
 • bereid zijn zich bij te scholen via zelfstudie en externe opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

 jobs@nbb.be 
 02 221 31 26

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)