Micro-econometrist (contract van max. 2 jaar)

Solliciteren tot: 
11 maart 2018

Omgeving

Het departement Studiën van de Nationale Bank van België (NBB) zoekt doctors in de economische wetenschappen voor een tijdelijke functie (maximum 2 jaar) van micro-economisch onderzoeker.
De economen van de NBB kunnen beschikken over uiterst performante instrumenten voor analyse en onderzoek, alsook over een ruime verzameling van statistische, onder meer micro-economische, gegevens.

Functie

De weerhouden kandidaat (V/M) zal hoogstaand micro-economisch onderzoek uitvoeren, zowel individueel als in samenwerking met collega’s in de NBB, onderzoeksnetwerken, groepen deskundigen van het ESCB. Hij dient de resultaten van zijn werkzaamheden toe te lichten tijdens wetenschappelijke seminaries of conferenties en ervoor te zorgen dat ze worden gepubliceerd in gerenommeerde academische tijdschriften.

Het onderzoek zal gaan over het verloop van de prijzen en de determinanten voor de prijszetting op micro-economisch niveau. Hij krijgt toegang tot de diverse databanken van micro-economische gegevens waarover de NBB beschikt, in het bijzonder die van de consumptieprijsindex (CPI) en van de producentenprijsindex (PPI), op ondernemingsniveau en per product.

Verschillende vraagstukken kunnen worden onderzocht:

 • het prijsverloop, met name in duur, frequentie en verdeling van de prijsveranderingen
 • de prijsrigiditeit, de cycliciteit van de prijsveranderingen, alsook de vergelijking met de situatie van vóór de economische en financiële crisis
 • de rol van de marktkenmerken, de mate en de aard van de concurrentie, de winkelkenmerken en het soort produkt in het prijsverloop
 • de rol van de loonkosten, de kosten van intermediaire goederen en de marge in de prijsvorming
 • de sociale gevolgen van het prijsverloop, door de informatie over de kenmerken van de verbruikte produkten te combineren met het huishoudbudgetonderzoek
 • de vergelijking van de prijsvorming van diensten en goederen.

Profiel

De kandidaat moet houder zijn van een doctoraatstitel in de economische wetenschappen en de volgende competenties bezitten:

 • een grondige kennis van econometrie hebben 
 • in staat zijn om grote volumes micro-economische gegevens te analyseren
 • ervaring hebben op het gebied van micro-economie, in het bijzonder inzake het gedrag van ondernemingen
 • een bijzondere belangstelling hebben voor de voorvermelde onderzoeksthema's
 • ervaring hebben in het schrijven van wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften vormt een troef.

De functie heeft een maximumduur van twee jaar (2 contracten van 12 maanden). Deeltijdse contracten of contracten van kortere duur zijn mogelijk. De vergoeding staat in verhouding tot de relevante ervaring.

De kandidaten die in aanmerking worden genomen, zullen worden verzocht een van hun artikels tijdens een seminarie toe te lichten.

Voor aanvullende informatie kunnen de kandidaten contact opnemen met Catherine Fuss (catherine.fuss@nbb.be), Philippe Delhez (philippe.delhez@nbb.be) of Raf Wouters (rafael.wouters@nbb.be).

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 11/03/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • maart/april 2018: presentatie van een persoonlijk artikel tijdens een seminarie
 • zomer 2018: indiensttreding.
De kandidaturen moeten vergezeld worden van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarbij (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar). Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest. De kandidaten worden verzocht een lijst met publicaties, een kopie van hun beste artikels en de namen van twee referentiepersonen te sturen naar jobs@nbb.be.