Nederlandstalig vertaler-rewriter

Solliciteren tot: 
01 oktober 2017

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een Nederlandstalige vertaler-rewriter voor haar dienst "Vertalingen en rewriting". Deze afdeling verricht alle vertaal- en rewritingactiviteiten in het Nederlands, Frans en Engels. In samenwerking met De Nederlandsche Bank en de Banque de France verzorgt die afdeling ook vertalingen van publicaties van de Europese Centrale Bank (ECB) in respectievelijk het Nederlands en het Frans.

Functie

De vertaler-rewriter (V/M) zal worden belast met het vertalen en, op termijn, reviseren van zeer diverse teksten voor zowel intern (technische nota’s) als extern gebruik (jaarverslag, economische publicaties …). Het gaat daarbij voornamelijk om teksten van economische, financiële, monetaire en prudentiële aard. Hij kan ook worden ingezet voor vertalingen in het kader van internationale activiteiten inzake coördinatie en samenwerking, bijvoorbeeld voor de ECB.

Profiel

 • houder zijn van een gehomologeerd diploma van vertaler
 • perfect het Nederlands, uw moedertaal, beheersen (onberispelijke spelling en grammatica)
 • over een uitstekende schrijfvaardigheid beschikken (helder schrijven, nauwkeurige en rijke woordenschat)
 • een grondige kennis hebben van het Frans en het Engels
 • ervaring hebben met het vertalen van economische en financiële teksten is een pluspunt
 • zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken
 • stressbestendig en discreet zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 01/10/2017: afsluiting van de kandidaturen
 • oktober 2017: vertaalproef van economisch-financiële en prudentiële teksten met betrekking tot de taken van de NBB, taalkundige correctieproef, toets van de economisch-financiële actualiteitenkennis, en interview
 • november 2017: assessment
 • december 2017: finaal selectiegesprek
 • vanaf januari 2018: indiensttreding.
ALLEEN de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma’s en van de bijlagen (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.