Nederlandstalige museumgids (M/V/X) - Master (contract van 12 maanden)

Solliciteren tot: 
06 juni 2023

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is op zoek naar een gemotiveerde medewerker voor het team museumgidsen.

Het museum van de NBB ontvangt jaarlijks duizenden bezoekers. Je ontdekt er de geschiedenis van het geld, de activiteiten van de NBB en de economie in het algemeen. Het museum is didactisch opgevat en richt zich vooral tot het onderwijs.

Functie

Het museum richt zich tot een breed publiek en verwelkomt vooral scholen. Scholen boeken meestal een rondleiding en bezoeken het museum onder leiding van een gids. Tijdens de rondleidingen staat de interactiviteit met de bezoekers centraal. Dit vereist van de gids niet alleen een degelijke historische en economische kennis, maar ook een grote contactvaardigheid en veel inlevingsvermogen.

De gidsen worden ook actief betrokken bij de organisatie van de activiteiten waaraan het museum deelneemt, het uitwerken van didactische inhoud, het beheer van de museumcollectie en – indien nodig – de permanentie aan het onthaal van het museum. Meer informatie over het museum vind je hier

Profiel

 • je beschikt over een masterdiploma in geschiedenis of economie
 • je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands (mondeling en schriftelijk) en een goede kennis van het Frans en het Engels
 • je bent zeer contactvaardig, sociaal en enthousiast
 • je werkt graag in een team
 • je komt in aanmerking voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Waarom kiezen voor de NBB?

 • Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven
 • Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen.
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen? 

Contacteer Gaëlle

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.