Nederlandstalige museumgids (startbaan) (contract van 12 maanden)

Solliciteren tot: 
08 oktober 2017

Omgeving

Het museum van de Nationale Bank van België (NBB) ontvangt jaarlijks duizenden bezoekers. Je komt er alles te weten over de geschiedenis en de actualiteit van het geld, de NBB en de economie in het algemeen.

Vanaf 8 januari 2018 opent het museum opnieuw zijn deuren, in een recent gerestaureerd historisch bankgebouw. De scenografie werd totaal vernieuwd en steunt op een grotere interactie met de bezoekers, met behulp van een hele reeks multimediatoepassingen.

Functie

Het museum is op zoek naar een competente en gemotiveerde gids (V/M) om zijn team van museumgidsen aan te vullen. Het richt zich tot het grote publiek, maar vooral tot de scholen. Zij boeken meestal een rondleiding en bezoeken dus het museum onder leiding van een gids. Tijdens zo'n rondleiding staat de interactiviteit met de bezoekers centraal. Dit vereist van de gids niet alleen een degelijke historische en economische achtergrondkennis, maar ook een grote contactvaardigheid en inlevingsvermogen. De gidsen zijn daarnaast ook actief betrokken bij alle andere aspecten van de publiekswerking en het collectiebeheer van het museum. Meer informatie over het museum vind je hier.

Profiel

  • beschikken over een masterdiploma in de geschiedenis of de economie
  • een goede kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels hebben
  • maximaal 25 jaar oud zijn (startbaan)
  • zeer contactvaardig, sociaal en enthousiast zijn
  • graag in team willen werken.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

  • 08/10/2017: afsluiting van de kandidaturen
  • oktober/november 2017: interview
  • december 2017: indiensttreding.
Enkel de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma’s en van de bijlagen (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.