Nederlandstalige museumgids (startbaan) (contract van 12 maanden)

Solliciteren tot: 
14 juli 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is op zoek naar een gemotiveerde medewerker (V/M) voor zijn team museumgidsen.

Het museum van de NBB ontvangt jaarlijks duizenden bezoekers. Je ontdekt er de geschiedenis van het geld, gisteren en vandaag, de activiteiten van de NBB en de economie in het algemeen. Het museum, dat volledig werd herdacht, is didactisch opgevat en richt zich vooral tot het onderwijs.

Functie

Het museum richt zich tot een breed publiek en verwelkomt vooral scholen. Scholen boeken meestal een rondleiding en bezoeken het museum onder leiding van een gids. Tijdens de rondleidingen staat de interactiviteit met de bezoekers centraal. Dit vereist van de gids niet alleen een degelijke historische en economische kennis, maar ook een grote contactvaardigheid en inlevingsvermogen. De gidsen worden ook actief betrokken bij de organisatie van de culturele activiteiten waaraan het museum deelneemt, het uitwerken van didactische inhoud, het beheer van de museumcollecties en de permanentie aan het onthaal van het museum. Meer informatie over het museum vind je hier.

Profiel

  • beschikken over een masterdiploma in de geschiedenis of de economie

  • een goede kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels hebben

  • maximaal 25 jaar oud zijn (startbaan)

  • zeer contactvaardig, sociaal en enthousiast zijn

  • graag in team willen werken.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

  • 14/07/2019: afsluiting van de kandidaturen
  • juli 2019: interview (± 45 min.)
  • 01/11/2019: indiensttreding.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.