Nederlandstalige vertaler (V/M/X) – Master (tijdelijk contract)

Solliciteren tot: 
21 augustus 2022

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is op zoek naar een Nederlandstalige vertaler voor een tijdelijke functie binnen haar afdeling Vertaling, rewriting en redactie. Deze afdeling maakt deel uit van de dienst Communicatie en vertaalt en herschrijft allerlei NBB-publicaties in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. In samenwerking met De Nederlandsche Bank en de Banque de France zorgt deze afdeling ook voor vertalingen naar respectievelijk het Nederlands en het Frans van publicaties van de Europese Centrale Bank.

Functie

Je zorgt voor de vertaling naar het Nederlands van uiteenlopende teksten over de Belgische en internationale economie, het prudentieel beleid en de andere activiteiten van de NBB (statistieken, monetair beleid, enz.). Het gaat om teksten voor interne communicatie (berichten aan het personeel, notulen van vergaderingen, technische handleidingen, enz.) en externe communicatie (jaarverslag, persberichten, economische studies, enz.). Je zorgt ervoor dat de stijl van de teksten altijd is aangepast aan het doelpubliek en je helpt de taaltoegankelijkheid van de NBB-publicaties verbeteren.

Profiel

  • je hebt een master in de vertaalkunde
  • Nederlands is je moedertaal en je beheerst de spelling- en grammaticaregels perfect
  • je beschikt over uitstekende schrijfvaardigheden (je schrijft helder en geeft blijk van een nauwkeurige en rijke woordenschat)
  • je hebt een grondige kennis van het Frans en het Engels. Kennis van het Duits is een troef
  • je hebt idealiter ervaring met het vertalen van economische en financiële teksten
  • je kunt werken met de vertaalsoftware Trados of bent bereid dit snel te leren
  • je kunt autonoom en in team werken
  • je kunt omgaan met stress en strakke deadlines
  • je bent discreet en werkt nauwkeurig.

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest. 

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

 jobs@nbb.be 
 02 221 31 26

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.