Onthaalbediende (bachelor) (contract van 6 maanden)

Solliciteren tot: 
08 oktober 2017

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) hecht een groeiend belang aan het imago dat zij naar de buitenwereld uitstraalt. In dit kader wenst de NBB een bediende (M/V) aan te werven voor haar team belast met het onthaal en met de logistieke taken aangaande de organisatie van evenementen.

Functie

Als onthaalbediende van de sectie wordt u belast met de volgende taken:

 • bezoekers ontvangen aan de ingang voor het publiek
 • ontvangen, filteren en doorsturen van telefonische oproepen en van inkomende mails
 • meewerken aan de organisatie en coördinatie van evenementen en van interne en externe vergaderingen
 • beheren en coördineren van de vergaderzalen voor de evenementen.

Profiel

 • houder zijn van een bachelorsdiploma communicatie of een gelijkwaardig diploma
 • een zeer goede kennis hebben van de beide landstalen en van het Engels
 • de klassieke burotica-toepassingen beheersen (Word, Outlook, Excel, Powerpoint …)
 • bereid zijn om in ploegverband te werken en om de permanentie aan het onthaal waar te nemen
 • prioriteiten kunnen stellen en stressbestendig zijn
 • dynamisch zijn en blijk geven van flexibiliteit
 • goed kunnen communiceren
 • een positieve uitstraling hebben 
 • blijk geven van tact, diplomatie en discretie.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 08/10/2017: afsluiting van de kandidaturen
 • oktober 2017: interview
 • november 2017: indiensttreding.
ALLEEN de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest