Process Officer (V/M/X) – Bachelor

Solliciteren tot: 
16 januari 2022

Omgeving

Als nationale centrale bank in het hart van het Eurosysteem, die ook veel diensten aan de financiële sector en de overheid levert, bevindt de Nationale Bank van België (NBB) zich op een kruispunt waar alle economische en financiële gegevens van het land samenkomen en geeft ze cruciale economische analyses en aanbevelingen.

Om problemen te kunnen bestuderen, met kennis van zaken aanbevelingen te kunnen doen en kwaliteitsvol beleid te voeren zijn gegevens nodig. Soms zijn die beschikbaar, soms moeten ze worden verzameld. Dat is wat het departement Beheer microdata doet: gegevens verzamelen en valideren. De domeinen lopen sterk uiteen: kredieten aan particulieren en aan ondernemingen, jaarrekeningen van de ondernemingen, invoer en uitvoer van goederen en diensten enzovoort.

Binnen dat departement zoeken we een enthousiaste collega die onze dienst Data methods unit komt versterken. Deze dienst ontwikkelt en harmoniseert processen in overleg met alle betrokken partijen (operationele teams, interne gebruikers, nationale en internationale instellingen) en waakt erover dat daarbij het juridisch kader wordt nageleefd waaraan de NBB is onderworpen.

Functie

  • je helpt mee de behoeften van de gebruikers en de wettelijke verplichtingen te identificeren en te analyseren
  • je helpt de analisten de processen te ontwikkelen en te beschrijven
  • je werkt mee aan nauwkeurige documentatie over de verzamelde gegevens en zorgt er voor dat de procedures up-to-date en toegankelijk zijn
  • je werkt mee aan tools voor de follow-up van de processen met als doel de kwaliteit en de doeltreffendheid van de processen voor de verzameling en validatie van de gegevens te verbeteren.

Profiel

  • je hebt een bachelordiploma in een economische, financiële of juridische richting of hebt een duidelijke interesse voor die onderwerpen
  • je voert je taken en procedures nauwgezet uit binnen de vooropgestelde termijn
  • je werkt graag met gegevens en hebt zin voor controle en analyse
  • je werkt graag zelfstandig en in teamverband in een multidisciplinaire omgeving 
  • je bent creatief en reikt graag doeltreffende oplossingen aan
  • je communiceert goed, zowel schriftelijk als mondeling. Kennis van het Frans en van het Engels zijn troeven

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 43 29

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)