Product Officer (M/V/X) – Bachelor (contract van 12 maanden, verlengbaar)

Solliciteren tot: 
17 juli 2022

Omgeving

Bij de Nationale Bank van België zijn we voor onze dienst Data collection unit op zoek naar een collega voor het team dat de enquêtes opmaakt die bij de ondernemingen en huishoudens worden afgenomen.

Het team Surveys maakt de conjunctuurbarometer en de indicator van het consumentenvertrouwen op. Ze worden maandelijks door de NBB gepubliceerd en krijgen ruime aandacht in de media. Ze zijn gebaseerd op enquêtes bij de ondernemingen en huishoudens. Naast de maandelijkse enquêtes neemt het team Surveys ook kwartaalenquêtes af bij de ondernemers over hun beoordeling van de kredietvoorwaarden, en halfjaarlijkse enquêtes over hun investeringen.

Je zult, als product officer, actief bijdragen aan de inzameling van de antwoorden op de enquêtes, die een belangrijk instrument zijn om de conjunctuur in ons land te kunnen beoordelen en analyseren.

Functie

 • je beheert een sector (industrie, bouw, handel, diensten aan ondernemingen) die enkele honderden deelnemende ondernemingen telt
 • je beheert de lancering van de enquêtes, de inzameling van de antwoorden, de herinneringen, de kwaliteitscontroles en de validaties
 • je hebt regelmatig contact met de ondernemingen voor de follow-up en de controle van de enquêteresultaten
 • je doet prospectie om ondernemingen te motiveren om de enquêtes in te vullen en zo de omvang van de steekproef te vergroten
 • je werkt mee aan de steekproeftrekking voor de enquête bij de huishoudens
 • je houdt toezicht op de werkzaamheden van het externe callcenter dat de enquêtes bij de huishoudens afneemt.

Profiel

 • je beschikt over een bachelordiploma
 • je bent nauwgezet in het vervullen van je taken en het behalen van je deadlines
 • je bent zeer stressbestendig
 • je bent vertrouwd met IT-tools (specifieke toepassingen of traditionele kantoortoepassingen)
 • je bent in staat autonoom te werken en geeft tegelijkertijd blijk van een sterke teamgeest en hulpvaardigheid
 • je bent proactief
 • je werkt graag met cijfers en hebt gevoel voor controle en analyse
 • je communiceert vlot, met name telefonisch
 • je hebt voldoende talenkennis om te functioneren binnen een tweetalig team: je hebt een perfecte (mondelinge en schriftelijke) kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans. Een basiskennis van het Engels is een troef.

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 43 53

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.