Project Manager

Solliciteren tot: 
29 juli 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) rekruteert een Project Manager (V/M) voor haar dienst Statistische Informatie systemen.

Deze is belast met het verzamelen van gegevens bij 30.000 ondernemingen, banken en verzekeringsmaatschappijen. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld aan een veelheid van interne gebruikers (Statistieken, Studiën, Prudentieel toezicht…) en externen (publieke autoriteiten, ECB, universiteiten, pers…).

De user interface van de web toepassing die gebruikt wordt voor de collecte van de gegevens (‘OneGate’) wordt momenteel volledig herschreven en nieuwe investeringen binnen het platform zijn gepland om aan de nieuwe eisen van de internationale rapportering te beantwoorden.

Functie

De Project Manager staat aan het hoofd van het team en is verantwoordelijk voor het platform ‘OneGate’. Hij verzekert de distributie van informatie binnen de interne en externe gebruikersgemeenschap (ondernemingen en banken) en het dagelijks operationeel beheer van het platform (aanmaken van nieuwe enquêtes voor de aangevers, waken over en testen van de nieuwe versies van de applicaties, organisatie van een business helpdesk).

Hij is ook verantwoordelijk voor de analyse van de functionele behoeften en hun vertaling naar bruikbare specificaties voor onze IT afdeling waarmee hij veel contacten heeft. Hij staat daarenboven in voor de rapportering naar de Directie.

Zijn functie raakt dus tegelijkertijd de statistiek als IT, domeinen die constant evolueren en een brede waaier aan opportuniteiten en groei bieden.

Profiel

 • beschikken over een masterdiploma in de informatica, wetenschappen, economie, management of gelijkwaardig
 • interesse hebben voor IT, in het bijzonder voor grootschalige systemen
 • kennis hebben van XBRL is een troef
 • een klant- en resultaatgerichte ingesteldheid hebben
 • dynamisch zijn en in staat zijn om initiatieven te nemen
 • georganiseerd zijn en in staat zijn om het werk te prioriteren
 • een teamplayer zijn alsook in staat zijn om zelfstandig te werken
 • goed kunnen communiceren
 • een goede kennis hebben van de tweede landstaal en van het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 29/07/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • augustus 2018: 3 online redeneertests (abstract, numeriek en verbaal redeneervermogen) (+/- 80 minuten)
 • augustus/september 2018: interview (+/- 45 - 60 min)
 • september 2018: assessment center (volledige dag).
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.