Secretariaatsmedewerk(st)er- bachelor (V/M/X)

Solliciteren tot: 
14 maart 2021

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een enthousiaste secretariaatsmedewerk(st)er (V/M/X) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen".

Deze dienst is bevoegd voor het toezicht op de Belgische verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en waakt erover dat de ondernemingen hun risico’s op een gezonde en voorzichtige manier beheren en daarbij het geheel van de reglementaire bepalingen naleven die als doel hebben de continuïteit van de ondernemingen en bijgevolg de belangen van de verzekerden veilig te stellen.

De medewerk(st)er verzekert een administratieve ondersteuning voor de collega's die voor operationele zaken verantwoordelijk zijn. Binnen onze gemotiveerde en dynamische teams kan de medewerk(st)er steunen op een uitstekende professionele omkadering.

Functie

De secretariaatsmedewerk(st)er staat in voor een gevarieerd pakket aan administratieve taken

 • brieven, rapporten, tabellen en grafieken opmaken en versturen
 • meewerken aan de ontwikkeling van een innovatieve werkomgeving
 • kritisch nalezen van de diverse nota’s van de dienst
 • telefonische oproepen behandelen
 • interne en externe vergaderingen organiseren
 • PowerPoint presentaties maken
 • documentatie en de agenda beheren
 • elektronisch klassement bijhouden en opvolgen.

Profiel

 • in het bezit zijn van een professioneel bachelor diploma in office management of evenwaardig
 • discreet en aandachtig zijn voor het beroepsgeheim waartoe de personeelsleden gehouden zijn
 • een zeer goede kennis hebben van de gebruikelijke Office-toepassingen (Word, Outlook, PowerPoint en Excel) en noties van SharePoint zijn een pluspunt
 • een grondige kennis van de beide landstalen en van het Engels hebben (zowel schriftelijk als mondeling)
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; collegialiteit is uiterst belangrijk
 • assertief zijn en goed kunnen communiceren
 • flexibel en stressbestendig zijn
 • organisatorisch ingesteld zijn.

 

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 44 36

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)