Stage .NET (VB of C#) (stage van 4 of 6 weken)

Solliciteren tot: 
29 september 2019

Omgeving

Het departement facilitair beheer staat in voor het beheer van het patrimonium van de Bank.     Het strategisch plan Immobiliën beoogt een optimaal gebruik van het patrimonium en een permanente verbetering van het comfort, en dit op een kostenefficiënte manier en kaderend in een politiek van duurzaam ondernemen. De specifieke veiligheidsvereisten, eigen aan een centrale bank, en de evoluerende behoeften inzake kantoorruimte zorgen ervoor dat dit patrimonium voortdurend aangepast moet worden.

Ter ondersteuning hiervan maken wij gebruik van zelf ontwikkelde IT-toepassingen die de nauwe wisselwerking synchroniseert tussen de facilitaire CAD-plannen (met o.a. de inkleuring van diverse types oppervlakten, zones, ruimten, evacuatiewegen en objecten zoals bureaus, brandblussers, noodverlichting..) en hun adequate alfanumerieke data (o.a. site, gebouw, verdieping, personeelslid, Cartesiaanse coördinaten…) in de relationele en/of associatieve databanken.

Functie

De kandidaat zal gevraagd worden om softwaremodules mee te helpen ontwikkelen in .NET (VB of C#) om:

  • informatie uit CAD-bestanden in te lezen en te verwerken
  • informatie uit databanken weg te schrijven naar CAD-objecten.

Hij/Zij zal ook de bijgaande gebruiksprocedure opstellen en de nodige documentatie opstellen.

Profiel

  • bachelor of master in de informatica
  • goede kennis hebben van programmeren in .NET en databases (SQL)
  • kennis hebben van Html, CSS en javascript
  • bereid zijn om zich te verdiepen in CAD, vooral het programmatorisch benaderen van de diverse eigenschappen en parameters van de objecten in de facilitaire plannen
  • goede communicatie en documentatie skills hebben.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

  • 29/09/2019: afsluiting van de kandidaturen
  • oktober 2019: interview (± 30 min.)
  • de duurtijd ( 4 of 6 weken) en de periode kunnen besproken worden tijdens een mondeling onderhoud.

 

 

Enkel kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV worden in aanmerking genomen.