Stageplaats IT - XML (6 tot 8 weken)

Solliciteren tot: 
01 september 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) biedt een onbetaalde stage aan bij de dienst Informatica-toepassingen. De stagiair (V/M/X) zal verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van een systeem voor het anonimiseren van XML-bestanden.

De aanpak om dit te realiseren gebeurt in overeenstemming met de NBB. Het doel is om geanonimiseerde gegevens te genereren met dezelfde relevantie als de brongegevens (niet geanonimiseerd). Het systeem moet voldoen aan de GDPR vereisten (General Data Protection Regulation) die sinds 5 mei 2018 van kracht zijn.

Functie

Voor dit project biedt de NBB een onbetaalde stage van 6 tot 8 weken in de afdeling Informatica-toepassingen van de IT-afdeling (indicatieve periode, te bepalen in overleg met de school en stagiair).

Profiel

 • een bacheloropleiding volgen in Informatica
 • veel belang hechten aan nauwkeurigheid, kwaliteit en documentatie
 • over een analytische geest beschikken
 • gemotiveerd zijn
 • zelfstandig kunnen werken
 • goed kunnen communiceren
 • verantwoordelijkheidszin kunnen tonen bij het uitvoeren van de opdracht
 • in staat zijn om efficiënt aanpassingen door te voeren in de code tijdens de evolutie van het project.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 31/07/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • augustus 2019: interview (+/- 30 min.)
 • september 2019: start van de stage.
Enkel kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV worden in aanmerking genomen.