Statistisch analist(e) v/m/x (stage van +/- 4 maand)

Solliciteren tot: 
01 november 2020

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) biedt een onbezoldigde stage aan van +/- 4 maanden (indicatieve duur, te bepalen in overleg met de school en de stagiair(e)) binnen het departement Micro-economische informatie.

Dit departement is gericht op de gecentraliseerde en transversale activiteiten op het gebied van gegevensverzameling, validatie en gegevensbeheer.

Functie

De stagiair(e) zal – op basis van (i) een Europese databank met jaarrekeninggegevens, (ii) reeds bestaand werk en (iii) aan de hand van statistische technieken – analyseren in welke mate niet-beursgenoteerde ondernemingen zich anders gedragen dan beursgenoteerde ondernemingen op het vlak van rendabiliteit en financiële structuur. De stagiair(e) maakt op basis van zijn/haar analyse een verslag op.

Profiel

  • basiskennis hebben van de IFRS-boekhoudnormen
  • kennis hebben van statistische analysetechnieken en -methodes
  • kennis hebben van statistische analysesoftware zoals R, Stata of SAS
  • goede schriftelijke vaardigheden hebben van het Frans, Nederlands of Engels (niv. B1)
  • omwille van COVID-19 zelfstandig en op afstand kunnen werken
  • het initiatief kunnen nemen om op regelmatige basis te rapporteren over vorderingen en problemen.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 43 53

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.