Strategisch adviseur (V/M/X) - Master

Solliciteren tot: 
11 september 2022

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is in volle verandering. We staan voor tal van uitdagingen, waaronder maatschappelijke, technologische, klimatologische en economische. De wereld verandert in sneltempo en als maatschappelijke onderneming, moet de NBB zich voortdurend aanpassen aan de context van morgen om een moderne centrale bank te blijven, in dienst van de maatschappij en in het hart van het Eurosysteem.

De afgelopen twee jaren werden daarom tal van werkstromen opgestart. Om die verandering zo goed mogelijk te begeleiden is het team Strategie, de motor achter die verandering, op zoek naar een collega van wie de voornaamste opdracht erin zal bestaan het Directiecomité en het managementteam bij te staan bij de analyse, uitwerking en follow-up van strategische initiatieven.

De verantwoordelijkheden van het strategieteam zijn:

 • ondersteuning van het Directie Comité bij de strategische planning en het toezicht op de uitvoering van de strategie
 • coördinatie van innovatie binnen de NBB
 • organisatie en bedrijfsarchitectuur door de vaststelling van het beoogde operationele model.
 • Onze toegevoegde waarde ligt in de nauwgezetheid van onze analysis, het vermogen om te anticiperen op ontwikkelingen, onze pro activiteit in de te ondernemen acties en de kwaliteit van onze communicatie.
 • Als strategisch adviseur kom je in een klein, dynamisch en proactief team terecht van interne en externe consultants, dat openstaat voor verandering. Je zal een van de drijvende krachten achter de verandering zijn.

Functie

 • je analyseert initiatieven en weegt ze af tegen de huidige situatie, anticipeert op de gevolgen ervan, evalueert de mogelijke scenario’s en brengt omstandig advies uit; zodra het initiatief is overgedragen voor uitvoering, faciliteer jij de voortgang ervan
 • je stelt je expertise en grondige kennis van een sector of vakgebied ten dienste van het team/Directiecomité en het uitgebreide managementteam
 • je bent verantwoordelijk voor het definiëren en opvolgen van de uitvoering van strategische initiatieven; je zal ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen van prestatie-indicatoren en het toezicht op de verwezenlijking van bepaalde strategische doelstellingen
 • je voert de nodige acties uit om de verandering te vergemakkelijken en de rest van de organisatie ervan te overtuigen; dit omvat het opzetten van interne en externe voorlichtings- en bewustmakingscampagnes.
 • je bent verantwoordelijk voor het leiden, coördineren en verspreiden van innovatie binnen de organisatie.

Profiel

 • je hebt een masterdiploma (in management of een andere richting) en kan 5 tot 15 jaar relevante ervaring in een gelijkaardige functie aantonen; ervaring als consultant is een troef
 • je bent in staat vergaderingen en brainstormsessies te faciliteren
 • je hebt de creativiteit om innovatieve en relevante oplossingen te ontwikkelen
 • je bent zeer luisterbereid, hebt goede analytische vaardigheden en zin voor synthese en bent daardoor in staat complexe problemen te vatten en op te lossen
 • je bent creatief in het uitwerken van vernieuwende en adequate oplossingen
 • je hebt de vaardigheden om zowel mondeling als schriftelijk op directieniveau te communiceren en slaagt erin mensen warm te maken voor en ze te scharen achter je ideeën
 • je hebt sterke relationele vaardigheden en de nodige teamspirit om zowel interne als externe vertrouwensrelaties op te bouwen
 • je houdt ervan autonoom analyses te maken en initiatieven uit te werken en bent zeer resultaatgericht
 • je hebt idealiter een diepgaande kennis van een of meerdere relevante sectoren: in bankmaterie of support
 • je hebt een goede kennis van het Frans, het Nederlands en het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 34 56

Contact

 

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)