Tester ISO 20022 (stage van +/- 3 maand)

Solliciteren tot: 
03 november 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) biedt een onbezoldigde stageplaats aan voor een toekomstige bachelor IT als Tester ISO 20022 (V/M) in de dienst Betalingen en Effecten. De duurtijd van de stage bedraagt 3 à 4 maanden (duurtijd is indicatief en te bepalen in overleg met de school en de stagiair), in principe in Q1/2020.

Het Test team heeft een ondersteunende taak voor de NBB-SSS (www.nbbsss.be)

Functie

De objectieven van de stage zijn:

  1. Het testen van nieuwe T2S- en RAMSES-releases, zowel qua change requests, bug fixing en regression testing. 
  2. Deelnemen aan de activiteiten Operational Related Testing vanwege de T2S governance structure.
  3. Het ondersteunen van de Participants in de NBB-SSS, zijnde meestal banken actief in België, bij hun verplichte testactiviteiten, vooral bij hun migratie van de ISO 15022-standaard naar de ISO 20022-standaard. 
  4. Het onderhouden van de nauwe contacten met de testploegen bij de partners van NBB SSS (TARGET2 Securities, Euroclear, LCH Clearnet, het Federaal Agentschap van de Schuld, de Back Office, enz.).
     

Profiel

• je volgt een opleiding in een richting informatica
• je hebt goede kennis van ISO 20022 (xml)
• kennis van Confluence is een voordeel
• je kunt zelfstandig werken en je kan goed communiceren
• je beheerst het Nederlands of het Frans en hebt een goede notie van de tweede landstaal, je beheerst ook het Engels

De stagiaire zal meteen ingeschakeld worden in het Test team om test programma’s mee op te stellen, testing activiteiten te begeleiden en testresultaten te rapporteren.

Aanvullende inlichtingen over deze functie kunnen worden verkregen bij Pascal Maréschal (tel. 02/221 2639 – email : pascal.mareschal@nbb.be) of Jimmy Steenhout (tel. 02/221 4106 – email : jimmy.steenhout@nbb.be).

Arbeidsvoorwaarden

Programma

  • 03/11/2019: afsluiting van de kandidaturen
  • november 2019: interview (± 30 min.)
  • 01/01/2020: indiensttreding.
Enkel kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV worden in aanmerking genomen.