Warehouse Operator - ASO/TSO

Solliciteren tot: 
12 juni 2022

Omgeving

De dienst Cash van de Nationale Bank van België (NBB) is verantwoordelijk voor het in omloop brengen, in België, van de bankbiljetten en muntstukken via de financiële instellingen. Hij controleert direct en indirect de kwaliteit van de biljetten en zorgt er voor dat de valse en de door veiligheidskoffers besmeurde biljetten snel uit de omloop verwijderd worden. Dagdagelijks voert hij belangrijke verrichtingen uit met de commerciële banken en de transporteurs. Hij beschikt ook over loketten ten behoeve van de particulieren.

Voor het uitvoeren van deze taken wenst de dienst Cash zich te versterken met polyvalente warehouse operators. Deze zullen, na een opleidingsperiode on-the-job, onder meer instaan voor het manipuleren van cash, het gebruik van de informaticatoepassingen en het werken met de waardebehandelingsmachines.

Functie

Als polyvalent warehouse operator zal je worden ingezet voor verschillende taken binnen de dienst Cash:

 • je voert cashverrichtingen uit aan de loketten voor particulieren (omwisselingen van biljetten en munten, al dan niet beschadigd, terugbetaling van Belgische bankbiljetten)
 • je voert taken uit waarbij lasten worden gehanteerd, o.a. door het gebruik van elektrische heftoestellen, waarvoor een rijbewijs in de loop van het eerste jaar na je indiensttreding moet gehaald worden. Dit wordt gezien als een opstap naar de polyvalente functie van warehouse operator in het in aanbouw zijnde, geautomatiseerde cashcenter te Zellik
 • je ontvangt de afgifte van containers of kisten met biljetten en munten aan de loketten bedoeld voor de financiële instellingen en cash handlers
 • je verifieert de resultaten van de automatische sortering, nadat eerst een opleiding aan de biljetten-tel-en sorteermachine doorlopen werd
 • je behandelt speciale dossiers zoals beschadigde en valse biljetten.

Profiel

 • je beschikt over een diploma van hoger secundair onderwijs.
 • je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • je beschikt over een basiskennis van het Frans en het Engels
 • je hebt ervaring met waarden, bij voorkeur in het bankwezen
 • je bent goed met cijfers
 • je bent bereid om de verantwoordelijkheid te dragen over een kassa
 • je hebt geen contra-indicaties voor het herhaaldelijk tillen van lasten (tot een twintigtal kilo)
 • je bent stressbestendig

De geselecteerde personen moeten zich ertoe verbinden in ons nieuwe Cash center in Zellik te gaan werken zodra dat in gebruik wordt genomen.

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé.. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 43 29

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)