Web developer (stage van +/- 3 maanden )

Solliciteren tot: 
15 oktober 2017

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) biedt een onbetaalde stage van drie maanden (duurtijd is indicatief, te bepalen in overleg met de school en de stagiair) aan in het departement Informatica.

Functie

De stagiair zal meehelpen aan de ontwikkeling van een web portal voor het Packages team.
Deze web portal zal het team toelaten een globaal en up-to-date zicht te hebben op de toestand van de servers waarvoor het verantwoordelijk is. Het moet mogelijk zijn om, bijvoorbeeld, de verschillende karakteristieken van een server te tonen (OS, hardware, security…), maar ook andere specifieke kenmerken eigen aan de geïnstalleerde toepassingen (versie van de toepassing, globale gezondheidstoestand, links naar de documentatie, …)
De portal zou later uitbreidbaar moeten zijn met andere parameters om het centrale referentiepunt te worden voor het team.
In dit project zal de kandidaat moeten werken met klassieke web technologieën (HTML/CSS, XML, XSLT) en scripting (PowerShell, Perl, …).

Profiel

Wij zoeken kandidaten (V/M) die:

  • een opleiding informatica volgen (niveau bachelor)
  • nauwgezet zijn en belang hechten aan precisie, kwaliteit en documentatie
  • beschikken over een analytisch vermogen
  • gemotiveerd zijn
  • in staat zijn om zelfstandig te werken
  • beschikken over goede communicatieve vaardigheden
  • beschikken over taakgerichte verantwoordelijkheid
  • vlot kunnen programmeren en code aanpassen tijdens het project.

Programma

  • 15/10/2017: afsluiting van de kandidaturen
  •  begin 2018: start van de stage.
Enkel de kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV worden in aanmerking genomen.