Web developer (stage van +/- 3 maanden )

Solliciteren tot: 
14 oktober 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) biedt een onbetaalde stage van drie maanden (duurtijd is indicatief, te bepalen in overleg met de school en de stagiair) aan in het departement Informatica.

Functie

De stagiair (V/M) zal de continuïteit in de ontwikkeling van een web portal voor het Packages team verzekeren.

Deze web portal laat het team toe een globaal en up-to-date zicht te hebben op de toestand van de servers waarvoor het verantwoordelijk is door fundamentele karakteristieken te tonen.

De portal moet met andere parameters uitbreidbaar zijn om het centrale referentiepunt voor het team te worden. In dit project zal de kandidaat de continuïteit in de ontwikkeling van nieuwe modules verzekeren. Hij zal moeten werken met klassieke webtechnologieën (HTML/CSS, XML, XSLT) en scripting (PowerShell, Perl, …).

Profiel

  • een opleiding informatica volgen (niveau bachelor)
  • nauwgezet zijn en belang hechten aan precisie, kwaliteit en documentatie
  • over een analytisch vermogen beschikken
  • gemotiveerd zijn
  • in staat zijn om zelfstandig te werken en over taakgerichte verantwoordelijkheid beschikken
  • over goede communicatieve vaardigheden beschikken
  • vlot kunnen programmeren en code aanpassen tijdens het project.

Programma

  • 14/10/2018: afsluiting van de kandidaturen
  • begin 2019: start van de stage.
Enkel de kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV worden in aanmerking genomen.