Webdesigner/Sharepoint coordinator (stage van ± 3 maanden)

Solliciteren tot: 
09 december 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) biedt een onbezoldigde stageplaats aan voor een webdesigner/SharePoint coordinator (V/M) bij de dienst Statistische informatiesystemen. De duurtijd van de stage bedraagt ongeveer 3 maanden (deze is indicatief en te bepalen in overleg met de school en de stagiair).

De dienst is belast met het verzamelen van gegevens bij 30.000 ondernemingen, banken en verzekeringsmaatschappijen. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld aan een veelheid van interne (Statistieken, Studiën, prudentieel toezicht …) en externe (publieke autoriteiten, ECB, universiteiten, pers …) gebruikers. De user interface van de webtoepassing die gebruikt wordt voor de verzameling van de gegevens, OneGate, wordt momenteel volledig herschreven, net zoals de database (RIAD) met de signaletiekgegevens van de aangevende bedrijven.

Functie

 • vernieuwen van de OneGatepagina’s op de website van de NBB, rekening houdend met de algemene richtlijnen van de dienst Communicatie; dit bestaat uit een reorganisatie van de navigatie maar ook uit een vernieuwing van de inhoud volgens de desiderata van de gebruikers
 • verhogen van de zichtbaarheid van het OneGate-project binnen de NBB, onder meer door de bestaande Sharepointsite voor de interne documentatie van OneGate volledig te herdenken
 • verhogen van de zichtbaarheid van het RIAD-project binnen de NBB, waarvoor de stagiair een Sharepointsite als communicatieplatform zal opzetten en hiervoor ook de toegangsrechten van de interne gebruikers zal instellen.

Profiel

 • een bacheloropleiding informatica/webmaster of communicatie volgen
 • een goede kennis van webnavigatie hebben
 • kennis van Sharepoint hebben is een troef
 • zelfstandig kunnen werken en goed kunnen communiceren
 • één van de twee landstalen (NL/FR) beheersen en goede noties van de andere hebben.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 09/12/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • december 2018: interview
 • januari 2019: aanvang stage.
Enkel kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV worden in aanmerking genomen.