Carrières

Introductie en integratie

  • introductieprogramma in verschillende stappen met evaluatie na een jaar
  • grondige opleiding in eigen werkgebied, alvorens de functie op te nemen
  • langetermijncarrière: bij ons krijg je de kans door te groeien naar de job die je het best ligt, dankzij het competentiemanagement. Zo bouw je een loopbaan op lange termijn uit met de nodige stabiliteit en zekerheid
  • zowel staf- als lijnfuncties: stafmedewerkers zijn experten in hun vakgebied, zonder leidinggevende taken. Als je daarvoor geschikt bent, kun je echter ook een lijnfunctie gaan uitoefenen. Je 'people manager' capaciteiten worden getest in een Development Center

Internationaal

  • Europees: binnen het ESCB bestaan verschillende programma's om tijdelijk bij de ECB of bij een andere centrale bank te werken
  • internationaal: we hebben vertegenwoordigers bij de OESO (Parijs) en het IMF (Washington). Daarnaast hebben we contacten met andere instellingen zoals de BIB (Bazel).

Ontwikkeling

  • opleiding en bijscholing worden aangemoedigd: tijdens je functioneringsgesprek kun je samen met je lijnmanager een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen
  • mobiliteit: vooral tijdens de eerste vijf jaar kun je tijdelijk nieuwe horizonten verkennen naast je eigen job. Daartoe organiseren we stages en tijdelijke opdrachten in een andere werkomgeving. Maar ook nadien moedigt de Nationale Bank mobiliteit aan.