Economie

Heb je een master in economische wetenschappen, of een gelijkwaardig diploma met een stevige macro-economische basis, dan kun je aan de slag in

  • het Studiedepartement: de belangrijkste opdracht van dat departement is het maken van analyses en prognoses over een brede waaier van economische onderwerpen, ter fundering van het monetaire beleid en van het economische beleid in het algemeen. Het publiceert tal van artikels en rapporten en werkt nauw samen met andere economen van het Eurosysteem en van andere beleidsinstellingen op nationaal en internationaal vlak. Ten slotte onderhoudt het goede contacten met de instellingen die gespecialiseerd zijn in economisch onderzoek, meer bepaald in de academische wereld.
  • de dienst Internationale en Eurosysteemcoördinatie: bestaat uit een interdisciplinaire ploeg van een 15-tal adviseurs die rechtstreeks voor de directieleden werken, en hen bijstaan in de voorbereiding van de internationale vergaderingen waaraan zij deelnemen, zoals o.a. de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB. Zo draagt de dienst bij tot het definiëren van de strategie van de Nationale Bank binnen het Eurosysteem, en het verduidelijken van de standpunten die zij hierbinnen inneemt in gevoelige dossiers.

Interview Ruben Schoonackers