Logistiek (tijdelijke jobs)

Het gaat om contracten van doorgaans een jaar voor jonge mensen met voornamelijk een technische of beroepsopleiding voor logistieke ondersteuning:

  • onderhoud van de lokalen van de Bank; werkroosters: 6.30-14.30 u./ 8.00-16.00 u.
  • bedrijfsrestaurant: jonge keukenhulpen (gemeenschapsrestauratie).

Maar ook specifieke functies in andere activiteitsdomeinen kunnen hiervoor in aanmerking komen, bijvoorbeeld Human Resources.

Voorwaarden:

  • voldoen aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst
  • houder zijn van een Activa win-win of Start plan verkregen bij de RVA. Zoniet, de reden van weigering door de RVA op het aanvraagformulier
  • een geldige verblijfs- en werkvergunning, indien je geen EU-onderdaan bent
  • een kopie van het laatst behaalde diploma of een bewijs van slagen uitgereikt door de school
  • een recent uittreksel uit het strafregister
  • een kopie van het trouwboekje indien je gehuwd bent of, in voorkomend geval, een bewijs van wettelijke samenwoning
  • een attest van gezinssamenstelling, indien je niet alleenstaand bent