Prudentieel toezicht

De wet van 2 juli 2010 heeft de architectuur van het toezicht op de financiële sector in België gewijzigd. De wetgever heeft ervoor geopteerd om te evolueren van een geïntegreerd toezichtsmodel, waar één enkele autoriteit verantwoordelijk was voor zowel het prudentieel toezicht als het gedragstoezicht, naar een bipolair toezichtsmodel, het zogenaamde "Twin Peaks"-model. Binnen dit model wordt de microprudentiële en systemische controle, evenals de macroprudentiële controle toevertrouwd aan de Bank. In het kader van deze nieuwe verantwoordelijkheden inzake prudentieel toezicht heeft de Nationale Bank van België volgende functies vacant: financiële analist, institutioneel analist, actuaris, auditor, jurist en IT-toezichthouder.

Interview Emmanuel Cortese