Over de NBB

De Nationale Bank is de centrale bank van België. Ze is een actief lid van het stelsel van centrale banken van het eurogebied (Eurosysteem) en van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM). Het Eurosysteem is verantwoordelijk voor het monetair beleid in het eurogebied. Het GTM waarborgt de veiligheid en soliditeit van de financiële instellingen in het eurogebied, door toe te zien op de afzonderlijke banken. De belangrijkste taak van de Nationale Bank bestaat erin de prijsstabiliteit te handhaven en een betrouwbaar financieel stelsel in stand te houden, wat basisvereisten zijn voor een gezonde economie.

De Nationale Bank verricht nog andere activiteiten, waaronder: geld verstrekken aan de commerciële banken en andere financiële instellingen, toezien op individuele verzekeringsondernemingen, de jaarrekeningen van Belgische ondernemingen centraliseren en gegevens verzamelen over de kredietverlening aan bedrijven en particulieren. De Nationale Bank is een van de voornaamste leveranciers van financiële en economische statistieken over België en publiceert regelmatig hoogwaardige verslagen over een waaier aan economische indicatoren en tendensen.

De Nationale Bank heeft bijna 2.000 werknemers in dienst. Haar personeelsleden voeren uiteenlopende operationele taken en onderzoeksopdrachten uit, die alle van algemeen belang zijn.

Uitmuntendheid en verantwoording zijn kernwaarden in het centralebankwezen. Wij streven ernaar dat de talenten van onze medewerkers, hoe verschillend ze ook zijn, ten volle worden benut, om de ons toevertrouwde taken zo efficiënt mogelijk te vervullen.

Wil je er meer van weten? Neem dan een kijkje op de website van de NBB.

Interview Evy De Batselier