Werkgebieden

Economie

Heb je een master in economische wetenschappen, of een gelijkwaardig diploma met een stevige macro-economische basis, dan kun je in de eerste plaats aan de slag in ons Studiedepartement. De belangrijkste opdracht van dat departement is het maken van analyses en prognoses over een brede waaier van economische onderwerpen, ter fundering van het monetaire beleid en van het economische beleid in het algemeen.

 • Cedric Duprez
 • Naim Cordemans

Prudentieel toezicht

De wet van 2 juli 2010 heeft de architectuur van het toezicht op de financiële sector in België gewijzigd. De wetgever heeft ervoor geopteerd om te evolueren van een geïntegreerd toezichtsmodel, waar één enkele autoriteit verantwoordelijk was voor zowel het prudentieel toezicht als het gedragstoezicht, naar een bipolair toezichtsmodel, het zogenaamde "Twin Peaks"-model.

 • Kevin De Bock
 • Sylvie Griffin
 • Peter Piu

Informatica

Met een IT-opleiding nemen we je graag op in een van onze talrijke projectteams. De projecten kunnen voor zowel interne als externe klanten zijn, nationaal en internationaal. We hebben permanent behoefte aan alle mogelijke profielen op bachelor- en masterniveau. Door de uitgebreide opleidingskansen volg je constant de laatste technologische ontwikkelingen.

 • Khalid Ben Yaacoub

Juridisch

Wie rechten heeft gestudeerd zal zijn gading vinden in een van de units die advies, expertise en bijstand verstrekken in de verschillende rechtsdomeinen: Financial Law, Corporate Law en Enterprise Law. Ook in de dienst Internationale en Eurosysteemcoördinatie zijn juristen werkzaam.

 • Evy De Batselier

Toegepaste economie en statistiek

Heb je een economische of financiële richting gevolgd of statistiek, dan zijn er heel wat mogelijkheden. Afhankelijk van je profiel zul je er kunnen meewerken aan beleidsbepaling en kan je medeverantwoordelijk worden voor financiële markten en stabiliteit (nationaal en internationaal), statistiek of bij de coördinatie van de activiteiten van de Bank op internationaal vlak.

Logistiek (tijdelijke jobs)

Het gaat om contracten van doorgaans een jaar voor jonge mensen met voornamelijk een technische of beroepsopleiding voor logistieke ondersteuning:

 • onderhoud van de lokalen van de Bank; werkroosters: 6.30-14.30 u./ 8.00-16.00 u.
 • bedrijfsrestaurant: jonge keukenhulpen (gemeenschapsrestauratie).

Maar ook specifieke functies in andere activiteitsdomeinen kunnen hiervoor in aanmerking komen, bijvoorbeeld Human Resources.

Museum (tijdelijke jobs)

Tijdelijke contracten van doorgaans een jaar voor jonge mensen met een (kunst)historische opleiding.

Administratie-secretariaat

 • We nemen geregeld vertalers in dienst omdat vele publicaties in twee of drie talen beschikbaar dienen te zijn.
 • In onze entiteit Communicatie werken ook bedrijfsjournalisten van wie een grote taalvaardigheid wordt verwacht.
 • Voorts is er behoefte aan veelzijdige administratieve medewerkers.

Veiligheid en toezicht