Cookies

In overeenstemming met artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil de Nationale Bank van België (hierna: de NBB) de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer, tablet of smartphone van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.

Het is mogelijk dat tijdens een bezoek aan een website van de NBB een cookie wordt opgenomen op uw apparaat. Cookies vergemakkelijken het bezoek van de websites van de NBB en helpen de NBB om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en trends in het gebruik van onze websites te volgen. De NBB legt echter geen verband tussen de informatie die wordt bewaard door de cookies en de nominatieve gegevens betreffende de bezoekers van haar websites.

In zoverre er via cookies persoonsgegevens zouden worden verkregen, worden deze verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) en het privacybeleid van de NBB.

Op de websites van de NBB worden de volgende types cookies gebruikt:

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de optimale werking van de websites. Zonder deze cookies zouden de websites niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die worden aangewend om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de websites te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke taalkeuze er werd gemaakt, welke inhoud werd bekeken op de website of welk e-mailadres en wachtwoord werd ingevoerd bij aanmelding tijdens een eerder bezoek aan de websites. Het gebruik van functionele cookies stelt de NBB in staat inhoud aan te bieden die is aangepast aan de interesses van de bezoekers en zorgt ervoor dat zij geen tijd verliezen door zich opnieuw te moeten registreren en gegevens te moeten invoeren telkens wanneer een website wordt bezocht. Onder deze cookies kunnen er zich ook cookies van derden bevinden. Het gaat daarbij voornamelijk om cookies die de bezoekers in staat stellen om de op onze website geïntegreerde video’s te bekijken en om webpagina’s te delen op sociale mediaplatformen. In enkele gevallen gaan de functionele cookies van derden gepaard met reclame advertentie-cookies.

Analytische cookies

De websites van de NBB maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies die informatie genereren over het aantal websitebezoekers, het aantal bezochte pagina’s, de activiteiten van de gebruikers op de websites en de terugkeerfrequentie van de bezoekers. De NBB heeft voor deze webanalyse-service een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 van de AVG afgesloten met Google. De door de cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar Google, die de informatie opslaat, ook op servers in de Verenigde Staten. Vooraleer de gegevens op te slaan, anonimiseert Google deze door het laatste octet van uw IP-adres te schrappen. De opgeslagen gegevens mogen door Google niet worden gebruikt voor eigen doeleinden of advertentiedoeleinden. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de door Google Analytics aangemaakte cookie. Voor meer informatie over het gebruik van Google Analytics kan u het privacybeleid van Google en met name de manier waarop Google gegevens gebruikt van sites die haar diensten gebruiken, raadplegen. U kan Google Analytics uitschakelen door gebruik te maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

U kan uw cookie-instellingen op elk moment veranderen (bijv. vragen om gewaarschuwd te worden wanneer er cookies worden verstuurd naar uw apparaat, of cookies weigeren) door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Merk wel op dat u in dat geval mogelijk niet in staat zal zijn zich te registreren op de websites van de NBB of andere functies te gebruiken waarvoor registratie of informatievergaring is vereist.

Contact

ndien u vragen heeft over het gebruik van cookies door de NBB kan u contact met ons opnemen:

  • via e-mail naar dataprotection@nbb.be; of
  • per brief naar Nationale Bank van België, Functionaris voor gegevensbescherming, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Lijst van de cookies

Afhankelijk van de webpagina die u bezoekt, kunnen de onderstaande cookies worden gebruikt.

Naam Type en afkomst Doel Bewaartermijn
cookie-agreed Noodzakelijke cookies - NBB Registreert of u cookies aanvaardt. 100 dagen
language Noodzakelijke cookies - NBB Registreert uw taalkeuze voor de websiteweergave. 365 dagen
webform-<webform identifier> Noodzakelijke cookies - NBB Registreert het indienen van webformulieren en voorkomt spammen bij het indienen. 24 hours
SESS<session id> Noodzakelijke cookies - NBB Identificatie van de internetsessie. Gedurende de internetsessie.
Drupal.<name> Noodzakelijke cookies - NBB Registratie van drupal-specifieke instellingen van gebruikers die ingelogd zijn op drupal. 365 dagen
has_js Noodzakelijke cookies - NBB Zorgt voor een correcte paginaweergave voor gebruikers zonder javascript. Gedurende de internetsessie.
JSESSIONID Noodzakelijke cookies – F5 Identificatie van de internetsessie. Gedurende de internetsessie.
be.nbb.selected.language Noodzakelijke cookies – F5 Registreert uw taalkeuze voor de websiteweergave. 1 week
Tsxxxxxxxx Noodzakelijke cookies – F5 Ondertekening en beveiliging van de connecties met onze server. Gedurende de internetsessie.
BIGipServer<pool_name> Noodzakelijke cookies – F5 Bewaart het IP adres waarmee geconnecteerd werd met de applicatie van de Balanscentrale. 1 uur
_ga Analytische cookies – Google Analytics Registreert een unieke identificatiecode om statistische informatie te genereren over de manier waarop de bezoeker de site gebruikt. 24 maanden
_gid Analytische cookies - Google Analytics Registreert een unieke identificatiecode om statistische informatie te genereren over de manier waarop de bezoeker de site gebruikt. 24 uur
_gat Analytische cookies - Google Analytics Spam preventie. Beperkt het aantal verzoeken aan Google analytics. 1 minuut
PREF Functionele cookies - Youtube Registreert uw instellingen en voorkeuren, in het bijzonder uw taalkeuze, hoeveel zoekresultaten u wenst te zien op uw pagina en of u gebruik wenst te maken van Google’s Safesearch filter. 244 dagen
YSC Functionele cookies - Youtube Registreert welke video’s u bekijkt op pagina’s met Youtube videos’s. Gedurende de internetsessie.
VISITOR_INFO1_LIVE Functionele cookies - Youtube Registreert uw bandbreedte om te bepalen welke Youtube interface u krijgt. 180 dagen
GPS Advertentie-cookies - Youtube Registreert een identificatienummer op mobiele apparaten voor locatievoorzieningen. 15 minuten
NID Functionele cookies - Youtube Registreert een identificatienummer om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, in het bijzonder uw taalkeuze, hoeveel zoekresultaten u wenst te zien op uw pagina en of u gebruik wenst te maken van Google’s Safesearch filter 183 dagen
IDE Advertentie-cookies - Youtube Google Doubleclick registreert en rapporteert de acties van de gebruiker na het bekijken van of klikken op een reclameadvertentie met de bedoeling de efficiëntie van de advertentie na te gaan en op de gebruiker gerichte advertenties te tonen. 390 dagen
CONSENT Noodzakelijke cookies - Youtube Registreert of u instemt met de gebruiksvoorwaarden van Youtube. Moet manueel worden verwijderd.
1P_JAR Reclame cookies - Google Analytics Verzamelt website statistieken voor reclamedoeleinden. 30 dagen
uvc Noodzakelijke cookies - AddtoAny Laat de gebruiker toe een webpagina te delen op social media. 24 uur
test_cookie Noodzakelijke cookies - Youtube Controleert of uw browser cookies aanvaardt. Gedurende de internetsessie.
_cfduid Noodzakelijke cookies - Cloudfare Identificeert individuele gebruikers achter een gedeeld IP adres en past beveiligingsinstellingen toe per individuele gebruiker. 365 dagen