Economie

Heb je een master in economische wetenschappen, of een gelijkwaardig diploma met een stevige economische basis? Dan kan je bij de Nationale Bank van België aan de slag in verschillende diensten.

Denk bijvoorbeeld aan het departement Financiële markten of Studiën, waar we prognoses en analyses maken die als fundament dienen voor het monetaire en economische beleid. We werken hierbij nauw samen met economen van het Eurosysteem, met nationale en internationale beleidsinstellingen én met de academische wereld. Onze adviseurs van de coördinatiedienst staan onze experten onder meer bij om de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB voor te bereiden. Zo helpen ze de strategie en standpunten van de Nationale Bank van België te verdedigen binnen het Eurosysteem.

Prudentieel toezicht

De Nationale Bank van België houdt toezicht op de financiële sector in België en waakt dus (onder andere) over de gezondheid van individuele instellingen (micro-toezicht), maar ook over de gezondheid van het hele financiële stelsel (macro-toezicht). In dit werkgebied kun je onder andere terecht als actuaris, financieel analist, jurist of inspecteur en dit telkens in multidisciplinaire en (vaak) internationale teams.

Benieuwd hoe de job als analist eruitziet? Bekijk hier een interview met onze analiste Queenie Swerts.

Informatica

Het IT-departement van de Nationale Bank van België bestaat uit een ploeg van meer dan 200 hooggekwalificeerde informatici. We werken aan informaticatoepassingen die zowel intern als extern gebruikt worden. In eigen beheer of in samenwerking met andere centrale banken. Onze IT-architectuur verzoent beschikbaarheid en veiligheid met belangrijke vragen rond mobiliteit en connectiviteit. Dankzij de talrijke opleidingsmogelijkheden ben je altijd mee met de laatste technologische ontwikkelingen. 

Juridisch

Financieel recht, vennootschapsrecht of ondernemingsrecht, wie rechten heeft gestudeerd, vindt bij de Nationale Bank van België sowieso zijn/haar ding. Bovendien zijn onze juristen ook internationaal en prudentieel belangrijk.

Benieuwd hoe een job als jurist er bij de Nationale Bank van België kan uitzien? Bekijk hier een interview met onze analist/jurist Tom Palsterman.
 

Data & Statistiek

De Nationale Bank van België speelt een belangrijke rol bij het verzamelen, opstellen, analyseren en verspreiden van economische en financiële data en statistieken. Met het departement Beheer van microdata koesteren wij de ambitie de beste professionals te zijn op het vlak van beheer en verstrekking van data, om de Bank te ondersteunen in haar opdrachten. Dat is cruciaal, aangezien data de basis vormen van onze kernactiviteit. Met betrouwbare data en kwaliteitsvolle statistieken kan je problemen bestuderen en met kennis van zaken spreken over economische en financiële ontwikkelingen.

Neem alvast een kijkje op onze website, waar je een overzicht krijgt van onze publicaties, cijfers, onze belangrijkste statistieken en onze prudentiële rapportering

De Nationale Bank van België wil met haar strategische Enterprise Data Management programma nog meer gebruikmaken van innovatieve datageraleerde methoden en technologieën. Wil je meewerken aan een nieuwe datastrategie, het beleid over datamanagement mee bepalen, meewerken aan een transversale informatiearchitectuur of aan het opstellen en publiceren van monetaire statistieken of de nationale financiële rekeningen van België en de coördinatie van de activiteiten hiervan op internationaal vlak?

Museum

Heb jij een (kunst)historische opleiding? Dan is een job in het Museum van de Nationale Bank van België iets voor jou. Je ontvangt duizenden bezoekers én komt alles te weten over de geschiedenis en de actualiteit van het geld, de Nationale Bank en de economie in het algemeen.

Ondersteunende diensten

Ben je graag creatief en kan je goed overweg met grafische programma’s? Ken je wel wat van rekrutering ? Hou je van cijfers of boekhouding? Of ben je een administratieve duizendpoot?

Als centrale bank van België zetten we ons in voor een stabiele, duurzame economische en financiële omgeving. Onze kerntaken zijn: prijs- en financiële stabiliteit bewaren, veilige bankbiljetten en betaalsystemen, data- en studiewerk. Professionele ondersteuning is hierbij onmisbaar. Dit kan vanuit verschillende afdelingen en in zeer uiteenlopende functies.

Denk maar aan Communicatie, HR, Boekhouding… Binnen deze diensten zijn diverse functies mogelijk. Daarnaast hebben we ook veelzijdige medewerkers nodig in onze teams die administratief ondersteunend werk op zich nemen. Dat gaat van management assistent tot zelf dossiers beheren, informatie of data verzamelen en hierover rapporteren.

Logistiek & Facilities

De Nationale Bank van België bezit een belangrijk patrimonium met een oppervlakte van ongeveer 200.000 m² bruto, verspreid over de hoofdzetel te Brussel en het toekomstig Cashcenter in Zellik. 

De afdeling Technische installaties staat in voor de studie en de realisatie van de nieuwe technische uitrustingen van gebouwen alsook voor het dagelijkse beheer (exploitatie, onderhoud en herstellingen, controles en vergunningen) van alle technische uitrustingen.

Zij beschikt daarvoor over een eigen team van ongeveer 70 medewerkers, alsook over een belangrijk aantal contracten met externe firma’s voor het beheer van de technische installaties en het onderhoud van de gebouwen. Ze doet ook beroep op externe studiebureaus voor specifieke projecten en opdrachten.

Veiligheid en toezicht

Het spreekt voor zich dat beveiliging een belangrijk aspect vormt bij de Nationale Bank van België. De naam zegt het zelf: de dienst Veiligheid en Toezicht waakt over de fysieke beveiliging van de bank en creëert een veilige werkomgeving.

Heb je
nog vragen 
voor ons?

 

  jobs@nbb.be