Kevin De Bock.

Kevin De Bock
Kevin De Bock

Kevin De Bock - Financieel analist

Als financieel analist bij de Nationale Bank heb ik een perfect evenwicht tussen verantwoordelijkheid en initiatieven nemen enerzijds, en feedback en begeleiding waar nodig anderzijds.

Ik ben sinds 2 jaar aan de slag als financieel analist op het departement “Prudentieel Toezicht op Banken”, waar ik voor een aantal kleinere banken de financiële risico’s analiseer. Dit is een enorme uitdaging aangezien je vertrouwd moet zijn met alle types financiële risico’s zoals o.a. kredietrisico, operationeel risico, marktrisico, renterisico en liquiditeitsrisico. En dit zowel vanuit een academisch-, reglementair-, wettelijk-, boekhoudkundig- als economisch perspectief. Daarenboven worden deze risico’s anders ingevuld per bank afhankelijk van haar activiteiten en is de praktische implementatie van controles en risicobeheerprocessen ook verschillend.

Gelukkig krijg ik hierbij veel hulp van meer ervaren collega’s en zijn er talrijke opleidingsmogelijkheden, ook in het buitenland. Zo ben ik ondertussen al in Rome, Parijs, Bratislava, Wenen en Madrid geweest voor opleidingen en colleges. Dit internationaal aspect zal nog verder versterkt worden in het kader van de bankenunie.

De controle van deze risico’s verloopt voor een groot deel via analyses in Excel, maar er is ook het menselijke aspect. Intern wordt er in team gewerkt en per bank worden er meetings georganiseerd om de risico’s te bespreken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om ideeën af te toetsen met financieel analisten die op de andere dossiers werken. Extern is het ook belangrijk om contacten met de banken zelf te hebben om de processen beter te kunnen begrijpen.

Voor mij is het een perfect evenwicht van zelf verantwoordelijkheid en initiatieven kunnen nemen enerzijds, en feedback en begeleiding krijgen waar nodig anderzijds. Gezien het aantal risico’s, de verschillende perspectieven en de verschillende types van banken kan je ook eindeloos bijleren.

Moest je toch nog uitgekeken geraken, is er nog de interne mobiliteit van de Nationale Bank die je de mogelijkheid biedt om bij een ander departement een nieuwe functie op te nemen.